Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vakgroep grondwerk
  4. Thema s vakgroep grondwerk

Thema's Vakgroep Grondwerk

De Vakgroep Grondwerk zet zich in voor de ontwikkeling van medewerkers in de infrasector door opleidingen te organiseren. Daarnaast houd de vakgroep zich bezig met het verbeteren van aanbestedingsprocessen in de sector, door advies en oplossingen te bieden bij knelpunten.

Opleidingen

De vakgroep grondwerk organiseert al dan niet in samenwerking met andere partijen opleidingen voor de medewerkers in de infrasector. Medewerkers en bedrijven in deze sector maken op deze wijze kennis met ontwikkelingen in de branche en leren hierop te anticiperen. In de vorm van een nascholing ontvangen de deelnemers op compacte wijze informatie over techniek, relevante regelgeving, bedrijfsprocessen, arbeidsomstandigheden en veiligheid.

De vakgroep onderscheidt daarbij de volgende groeperingen: de machinisten, de uitvoerders, de monteurs, de administratief medewerkers en de chauffeurs. Met uitzondering van de chauffeurs worden speciale scholingsdagen georganiseerd waarin actuele zaken door deskundigen worden gepresenteerd.

Afhankelijk van het budget stimuleert de vakgroep haar leden bij het opleiden van hun medewerkers. Hierbij wordt ook aangesloten bij bestaande initiatieven van derden.

Aanbesteden

De vakgroep is ook betrokken bij de dagelijkse praktijk van aanbestedingen. De vakgroep voedt de betrokken beleidsmedewerkers en bestuurders van Bouwend Nederland met hun visie over aanbesteden. Ook knelpunten worden gesignaleerd en al dan niet met inschakeling van het Aanbestedingsinstituut tot een oplossing gebracht. Periodiek vindt overleg plaats met tal van partijen en organisaties zoals bijvoorbeeld de Waterschappen. Vertegenwoordigers van de vakgroep zijn hierbij waar mogelijk aanwezig.