Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Vakgroep ingenieursbureaus bouwbedrijven
  4. Over vakgroep ingenieursbureaus bouwondernemingen

Over Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwondernemingen

De Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwondernemingen is ingesteld met als doel om op gestructureerde wijze bij te dragen aan de belangenbehartiging en positie van ingenieursbureaus binnen de aannemerij.

Uitgangspunt hierbij is dat de positie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de bureaus van de ontwerpende aannemers wezenlijk anders zijn dan van onafhankelijke ingenieursbureaus met name voor geïntegreerde contracten. De leden van de vakgroep zijn werkzaam op het vakgebied van bouwkunde of civiele techniek.

De vakgroep wil in algemene zin een bijdrage leveren in:

  • het op een voor uitvoerende partijen werkbare manier onderkennen, (laten) ontwikkelen en implementeren van gewenste/noodzakelijke ontwikkelingen zoals systems engineering. Toekomstige onderwerpen zijn risicomanagement, RAMS(HE) en life cycle ontwerpen,
  • het behartigen van de belangen van de ontwerpende aannemer met betrekking tot gewenste (en ongewenste) veranderingen in wet en regelgeving,
  • het leggen van, voor ontwerpende aannemers, relevante verbanden tussen de vele ontwikkelingen in de bouwbranche vanuit de advies- en ingenieursbureau perspectief,
  • het ventileren van ervaringen/bevindingen/meningen via de relevante besluitvormingskanalen ter bevordering van de positie van de ontwerpende aannemer
  • het voeren van lobby die de positie van de ontwerpende aannemer verbeteren en
  • indien van toepassing gezamenlijk optrekken met andere belangenverenigingen als het gaat om de versterking en verbetering van de ingenieursbranche.

Veranderende aanpak in de bouw

Met de veranderende aanpak in de bouw, waarbij bouwondernemingen steeds meer een centrale rol innemen in het bouwproces, is er ook sprake van een veranderen behoefte aan kennis en kunde over de interactie tussen ontwerp en uitvoering. Het verschuiven van verantwoordelijkheden van opdrachtgever naar opdrachtnemer brengt een veranderde beheersing van het kennisdomein met zich mee, een veranderende benadering van risico’s en risicobeheersing, een andere kennis van contracten en contractvorming en onlosmakelijk daarmee, andere opleidingen en een andere invulling van levenslang leren.

Geschiedenis

De geschiedenis van ingenieursbureaus in de Nederlandse bouwondernemingen zoals wij die nu kennen, gaat ongeveer 30 tot 40 jaar terug en is gerelateerd met de expansie van Nederlandse bouwondernemingen naar werkgebieden over de gehele wereld. Ontwerp en uitvoering werden gezamenlijk onderdeel van contracten.

De laatste 10 jaar van de Nederlandse bouwgeschiedenis zijn ten minste bewogen te noemen. De wijze van gunning van projecten is in Nederland (steeds meer) sterk gericht op de economisch meeste voordelige aanbieding. Ontwerpkeuzes hebben niet alleen een technische component maar ook een maatschappelijke. Vanuit de Vakgroep Ingenieursbureau van Bouwondernemingen kunnen de leden van de vakgroep hun rol in de maatschappelijke ontwikkelingen in gezamenlijkheid verder invulling geven.

Word ook lid van Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwondernemingen

Wil je ook lid worden van de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwondernemingen? Neem dan contact met ons op.