Over ons

woensdag 25 maart 2020

Binnen Bouwend Nederland zijn diverse infra-vakgroepen actief. Allen met hun eigen specialisaties en met als gemeenschappelijk kenmerk het werken in- en aan de ondergrond. De Vakgroep Grondwerk is er daar één van. Dit branchenetwerk onder de paraplu van Bouwend Nederland maakt het voor leden mogelijk om alle ontwikkelingen in de sector nauwgezet te volgen.

Leden van de Vakgroep Grondwerk (VGR) zijn als collectief beter in staat de randvoorwaarden te beïnvloeden die benodigd zijn voor innovatie en continuïteit binnen de branche. Dit met als doel het bevorderen van een gezonde bedrijfsvoering van de individuele leden. Om dit te bereiken kent de VGR de volgende doelstellingen: 

 1. De VGR wil actief bijdragen aan het oplossen van vakgroep overstijgende branchevraagstukken op het gebied van contractuele randvoorwaarden en regelgeving in samenwerking met Bouwend Nederland. 
 2. De VGR vindt het belangrijk om richting te geven aan de ontwikkeling van specifieke branchegerichte (vaktechnische) kennis en kunde. Wij streven een juiste en goed opgeleide arbeidspopulatie na, waarmee we (ook in de toekomst) succesvol invulling kunnen geven aan de grondwerk- en waterbouwvraagstukken. 
 3. De VGR wil de belangen van de leden behartigen op het gebied van technische regelgeving zoals normen en richtlijnen. 
 4. De VGR ambieert en bevordert goede verhoudingen tussen leden, hun opdrachtgevers en overige relevante relaties. 

Commissie Markt en Techniek

De commissie Markt en Techniek adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die van belang zijn voor de leden van de vakgroep. De commissie komt vier keer per jaar bijeen. Leden van de commissie zijn:

 • Menno Kaandorp – Boskalis
 • Desmond Schot – Schotgroep
 • Jeroen Buijs – Van den Biggelaar
 • Eric Mulders – Qualm
 • Olaf Willemse – Heijmans  
 • Bart van Druenen – Reijrink 
 • Marc Daan – Van Oord
 • Roel Weijers – Martens en Van Oord 
 • Marc van Veggel – Van de Wetering
 • Michel Schwarte - Van Gelder
 • Mark Rijk - Jac. Rijk
 • Charles Verheyen – Bouwend Nederland (secretaris)

Jongeren Contact Groep

Leden van de Jongeren Contact Groep zijn:

 • Tom Kooijman – Van den Biggelaar
 • Johan de Groot – Schotgroep
 • Arnout de Neef – Qualm
 • Leon van der Heiden – Bonneveld
 • Maurice Scherpenhuyzen – Dura Vermeer
 • Siebe Bok – FL
 • Tom van de Wetering – Wetering
 • Maikel van der Gracht – Boskalis
 • Jochem Doesburg – Beens Dredging
 • Lieke Mossinkoff – Beens Dredging
 • Righard Belgers – Boskalis
 • Jan Metske – Schotgroep
 • Stefan Albers – Bonneveld
 • Maurice Scherpenhuizen – De Groene Boog

De Jongeren Contactgroep van de Vakgroep Grondwerk bevordert de contacten tussen jonge medewerkers van de lidbedrijven op het gebied van het grondwerk in Nederland. De Contactgroep doet dit door:

 • Het houden van kennismakings- en contactbijeenkomsten.
 • Het houden van lezingen en presentaties.
 • Het maken van excursies.
 • Het bespreken van zaken die voor jonge grondwerkers van belang zijn.

Het lidmaatschap staat open voor medewerkers tot circa 40 jaar. Het ledenaantal kent geen maximum of minimum. Deelname aan de Contactgroep is kosteloos. 

Charles Verheyen verenigingsmanager grondwerk en railinfra