Samen bouwen aan energietransitie

Afbeelding Samen bouwen aan energietransitie
maandag 21 december 2020

Voor Wageningen University & Research werken Heijmans en Haitjema met onderaannemers Van den Heuvel Engelen, voor het grondverzet en Raaijmakers en Zn. Bronbemaling BV, voor de bemaling, samen om de groenste campus van Nederland nog groener te maken. Samen de basis leggen voor een grote warmte-koudeopslag op de campus van Wageningen University & Research.

De campus in Wageningen is de thuisbasis van 20.000 studenten en medewerkers, die worden gedreven door hun passie voor duurzaamheid. Dat werkt door in de bedrijfsvoering; zo is de campus al jaren de groenste ter wereld. Ze beschikken over tienduizend zonnepanelen en een eigen windmolenpark, maar ze willen ook voor 95 procent onafhankelijk zijn van aardgas. Dat kan door alle gebouwen aan te sluiten op warmte-koudebronnen (WKO-bronnen) en die installaties te koppelen via een ringleiding.

Omgevingsmanagement

Op het terrein van Wageningen University & Research (WUR) zijn laboratoria waar met meetapparatuur ongelofelijk gevoelige bepalingen worden gedaan. Sommige onderzoeken duren jaren en belangen zijn groot. Het zomaar voor de deur gaan boren wat gepaard gaat met trillingen, geluid en CO2-uitstoot kan dan niet. In de tenderfase is hier rekening mee gehouden, en ook in de uitvoeringsfase is er ruimte voor overleg.

Voor het realiseren van zes nieuwe WKO-bronnen van negentig meter diep en een ringleiding zijn flink wat grondwerkzaamheden nodig. De realisatie gebeurt deels door middel van horizontaal gestuurde boringen en deels door open ontgravingen. Om overlast voor studenten en onderzoekers zo veel mogelijk te beperken worden er mitigerende maatregelen genomen, waaronder apparatuur die minder geluids- en trillingshinder veroorzaakt, het plaatsen van noise barriers en een plaatselijke boorstop tijdens examenweken.

Daarnaast is het ook belangrijk om de omgeving weer zo groenmogelijk achter te laten. Daarom maakt een ecoloog van Heijmans onderdeel uit van het projectteam die samenwerkt met ecologen van de WUR.

Lees meer over het project en omgevingsmanagement in het gesprek tussen Rens Buchwaldt, lid van de Raad van Bestuur WUR, Patrick van Soest, projectleider Heijmans en Astrid Neefs, omgevingsmanager Heijmans/Haitjema.

Hoe gaat dat nu in de praktijk?

De werkzaamheden van Haitjema en Heijmans voor de aanleg van de WKO-ringleiding op WUR zijn in volle gang! Voor de studenten van International Land and Water Management is er door Heijmans en Haitjema een college gegeven samen met de oprachtgever, om hen een inkijk te geven in hoe zo’n project verloopt. Dit van het opstellen van een businesscase tot en met uitvoering en alle uitdagingen die hierbij komen kijken.

Om ons een inkijkje te geven in de werkzaamheden heeft omgevingsmanager (Heijmans/Haitjema) Astrid Neefs een vlog opgenomen waarin ze ons meeneemt in het werk.

Wil je meer weten over de aanleg van en de techniek van het boren van een WKO systeem lees dan het interview met Jan Tuin, de boormeester en Arjan Zwiep, bronontwikkelaar beide van grondboorbedrijf Haitjema.

In het interview met Lizanne Voogt – van Hal, projectcoördinator boortechnieken bij Heijmans, kom je meer te weten over HDD boringen. Om te kunnen werken in een droge sleuf heeft Raaijmakers en Zn. Bronbemaling BV de tijdelijke bemaling geplaatst. Voor vragen over dit project neem contact op met Ronald Folders.

Door het bundelen van krachten, het gebruiken van elkaars expertise en samenwerken in zowel tenderfase als uitvoering, dragen deze partijen bij aan de energietransitie. Als vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer zijn wij trots op deze ontwikkeling en samenwerking. Deze samenwerking bewijst maar weer eens 'samen presteren we beter!'.

Nodig ons uit en wij komen bij je langs

Wil je ook dat wij langskomen bij jouw bedrijf of schrijven over een bijzonder project? Neem contact op met Yvonne de Rijck. Als vakgroep vinden we het super interessant om te kijken hoe jouw bedrijf in, met name de ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer, (samen)werkt. Daar maken we dan een artikel van en delen we kennis. Haitjema en Heijmans bedankt voor het delen van informatie over dit project en kennis over de toegepaste technieken!

 

Foto voorzijde: Wageningen University & Research (WUR)

Yvonne de Rijck adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer