GoPro - Volle kracht vooruit!

Afbeelding GoPro - Volle kracht vooruit!
dinsdag 9 februari 2021

Het GoPro project is inmiddels goed op stoom gekomen. Er zijn met inachtneming van de corona-maatregelen werkbezoeken afgelegd, gesprekken gevoerd met veel verschillende betrokkenen binnen de branche, zoals leermeesters, werkbegeleiders en vakdocenten.

Inmiddels zijn er een aantal pilots en proeftuinen van start gegaan. Ook staan ​​een aantal nieuwe pilots en proeftuinen in de startblokken en gaat het projectteam de komende periode, als de corona-maatregelen dit toelaat, aan de slag met kleinschalige pilots op verschillende locaties.

Ambassadeurs

In het afgelopen najaar heeft het projectteam "Go-Pro ambassadeurs" aangesteld. Dit zijn personen die binnen het bedrijf of de betrokken organisatie zijn bij leren en opleiden. Zij vormen daarmee de verbinding tussen hun organisatie en het projectteam en weten precies wat de nieuwste ontwikkelingen zijn binnen het GoPro project. Daarnaast signaleren zij eerder mogelijkheden binnen de eigen organisatie om alvast de camera's in te zetten. Hiermee zullen de nieuwste ontwikkelingen en resultaten ook hun weg vinden naar de bedrijven en opleidingen die bij het project betrokken zijn. Mocht u ook een GoPro ambassadeur binnen uw organisatie willen, stuur dan een bericht naar Bernadette Maat-de Boer.

Belangstelling van buiten

Ook van buiten het consortium is er veel belangstelling voor het project. Steeds meer bedrijven en opleidingen nemen contact op met het projectteam om meer over het project te weten te komen en te bekijken of samenwerking mogelijk is. Ook partijen als de MBO-raad, onderwijsinspectie en instanties op het gebied van examinering en certificering volgen de mogelijkheden van GoPro video's als opleidings- en beoordelingsinstrument, op de voet.

Gebruik in de praktijk

De afgelopen tijd zijn er proefopnamen gemaakt door GOA Nieuwleusen, Gelderpoort en Alliander. Al snel werd de centrale vraag: Wat is eigenlijk een 'hele taak'? Is dit enkel een handeling of 'sub-taak', zoals het zetten van een blaas in een gasleiding? Of is het een complexe taak zoals een complete huisaansluiting uitvoeren? Uit gesprekken met het projectteam dat grotere genomen interessanter zijn om in beeld te brengen dan kleine genomen. De beoordeling van dit genomen wordt nu vaak met een soort schriftelijk verslag gedaan. Kan het verslag vervangen worden door videobeelden aangevuld met bijvoorbeeld een geschreven taakvoorbereiding en een eindgesprek? Welke momenten in de film zijn nou belangrijk en hoe breng je die naar voren? Video' s kost veel tijd en geeft dus de noodzaak te zoeken naar geschikte software die ondersteunend kan zijn, gebruiksvriendelijkheid op de eerste plaats staat. Dit was ook het thema tussen september en december 2020 toen het projectteam met meer dan 15 leermeesters van de opleiding tot monteur gas- water en warmtedistributie gesproken heeft over de implementatie van de GoPro binnen het onderwijs. Zij gaven verder het voorbeeld dat de gemaakte film, klassikaal of individueel, kan worden bekeken om de voortgang van de student te bespreken. Naast gebruiksvriendelijkheid is het filmen in een privacy gevoelige omgeving een belangrijk punt. Er moet goed worden nagedacht over wat en op welke manier de student zijn handelingen in het werkveld filmt, zodat zijn eigen en de privacy van andere werknemers niet geschonden wordt.

Website

Inmiddels is ook de website gevuld. Hier vind je informatie over het doel van het project, welke partijen betrokken zijn, de mijlpalen, de vooruitgang en de vooruitgang. Benieuwd wat er gebeurt als de GoPro meegaat op duikinstructie? Je vindt dit en andere filmpjes op de site!

Hoe nu verder?

De komende tijd gaat meerdere focussen hebben. Allereerst wil het projectteam een ​​beter beeld krijgen van het docentenperspectief. Zij gaan daarom in gesprek met de docenten die de theorievakken geven op de MBO's. Daarnaast wordt er een 'boodschappenlijstje' voor de technische ondersteuning opgesteld, die nodig is voor het bewerken en delen van de opnamen. Volgend hierop wordt een eerste versie van de online ondersteuning gebouwd. Tenslotte gaat het projectteam de komende periode, als de corona-maatregelen dit toelaat, aan de slag met kleinschalige pilots op verschillende locaties.

De Vakgroep is erg blij met deze ontwikkelingen en het enthousiasme van onze lidbedrijven om te participeren binnen dit project. Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of wil je ook ambassadeur worden? Stuur een bericht naar Bernadette Maat - de Boer .

Bernadette Maat adviseur onderwijs & arbeidsmarkt vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer