Cao Bouw & Infra 2021-2022 algemeen verbindend verklaard

Afbeelding Cao Bouw & Infra 2021-2022 algemeen verbindend verklaard
dinsdag 7 september 2021

Op 6 september 2021 is het besluit tot algemeenverbindendverklaring van de cao Bouw & Infra 2021-2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent iedereen vanaf 7 september 2021 de cao moet naleven.

De cao is per 7 september 2021 van toepassing op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra. De algemeenverbindendverklaring loopt gelijk met de looptijd van de cao, dus tot 1 januari 2023.  

Bouwend Nederland is verheugd dat eerder geuite bedenkingen geen bezwaar voor de algemeenverbindendverklaring hebben opgeleverd. Hiermee zijn ook de loonsverhoging van 1,5% per 1 augustus 2021, de loonsverhoging van 3% per 1 januari 2022 en de eenmalige bruto uitkering van 1% van het vast overeengekomen jaarloon voor iedereen die onder de werkingssfeer valt van de cao Bouw & Infra definitief.

De cao Bouw & Infra 2021-2022 is hier te vinden.