Omgevingswet en Wkb gaan in per 1 januari 2024

Afbeelding Omgevingswet en Wkb gaan in per 1 januari 2024
dinsdag 14 maart 2023

De kogel is door de kerk: op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer besloten dat de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024 definitief in werking treden. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren via private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers uitgebreid. De wet gaat gefaseerd in, als eerste voor eenvoudigere bouwprojecten.

Vergunningaanvragen en vergunningchecks lopen vanaf 1 januari 2024 via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Bouwend Nederland test al enige tijd met een aantal leden de werkbaarheid van het DSO. In de periode richting inwerkingtreding zullen wij onze voorlichting intensiveren en praktische tools ter beschikking stellen.

Themapagina Wkb

De Omgevingswet en de Wkb zijn aan elkaar gekoppeld. Veel bedrijven hebben al een proefproject gedaan om te ervaren hoe de Wkb in de praktijk werkt en wat het voor de eigen bedrijfsvoering betekent. Daar is ook subsidie voor beschikbaar of een korting op de leges. Leden die nog niet zijn begonnen met de voorbereidingen, hebben nu nog ruim een half jaar om een proefproject te doen. 

Meer informatie is te vinden op de themapagina Wkb.

Deze pagina wordt de komende weken verder uitgebreid met onder andere diverse modelcontracten en modelbrieven. Houd onze berichtgeving in de gaten.