Verlof en ziekte

Afbeelding Verlof en ziekte

Een werknemer kan ziek zijn op een geplande verlofdag. In de cao Bouw & Infra zijn hierover aparte regels opgenomen. Daarnaast gelden er ook speciale regels voor de opbouw van verlofdagen bij langdurige ziekte.

Ziek op een geplande verlofdag

Als een werknemer ziek is op een verlofdag, mag hij deze verlofdag op een ander tijdstip opnemen. Alleen als de werknemer er mee instemt mag de ziektedag als verlofdag aangemerkt worden. In dat geval is de werknemer op zijn verlofdag(en) vrijgesteld van re-integratie verplichtingen. Dit geldt voor wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en extra roostervrije dagen oudere werknemers.

Er geldt een uitzondering voor bouwplaatswerknemers die ziek zijn op een collectief vastgestelde roostervrije dag. De collectief vastgestelde roostervrije dag vervalt als de werknemer ziek is op zo'n dag. Dit geldt ook voor een uta-werknemer die ziek is op een vastgestelde roostervrije dag.

Opbouw van verlofdagen bij langdurige ziekte

Het kan voorkomen dat een werknemer meer dan zes maanden ziek is. Tijdens langdurige arbeidsongeschiktheid gelden er in de cao Bouw & Infra speciale regels voor de opbouw van verlofdagen. Bij volledige arbeidsongeschiktheid gelden de volgende regels:

  • Wettelijke vakantiedagen worden volledig opgebouwd tijdens langdurige ziekte, maar moeten worden opgenomen voor 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Hier zijn een beperkt aantal uitzonderingen op.
  • Bovenwettelijke vakantiedagen en extra roostervrije dagen oudere werknemers worden over het eerste half jaar van de langdurige arbeidsongeschiktheid opgebouwd.
  • Overige roostervrije dagen en kort verzuimdagen worden volledig opgebouwd. Daarbij moet opgemerkt worden dat de collectief vastgestelde roostervrije dagen vervallen als een bouwplaatswerknemer ziek is op zo’n dag.

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid gelden andere regels. Als je hiermee te maken krijgt, neem dan contact op met de adviseurs van Bouwend Nederland Advies.

Op zoek naar praktische handvatten om het verzuim in je organisatie aan te pakken? Dan is dit de training voor jou!

Grip op Ziekteverzuim