Proefprojecten

Factsheet Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Informatie die gemeenten gaan gebruiken voor proefprojecten; De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat gemeenten de komende tijd ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van proefprojecten met de Wkb. Hiertoe heeft de VNG – in nauwe samenwerking met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland – het Implementatieteam Wkb opgezet. Naast het uitvoeren van proefprojecten heeft de invoering van de Wkb een bredere impact op de gemeentelijke organisatie. Zo spelen er vraagstukken rond het heffen van leges/belastingen, de inhoud van het dossier bevoegd gezag, opleiding en scholing van medewerkers VTH, het aanschaffen van softwarepakketten en zijn er raakvlakken met de Omgevingswet. Ook hierbij zal het Implementatieteam ondersteuning gaan bieden. Meer informatie over het Implementatieteam is te lezen in de factsheet Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen van de VNG. De spelregels voor de uitvoering van projecten zijn te vinden via Spelregels proefprojecten kwaliteitsborging.

Klik hier voor toegelaten instrumenten voor proefprojecten onder de WKB

Op de site van het Instituut voor Bouwkwaliteit (IBK) is een marktplaats ontwikkeld. Op de marktplaats kunnen marktpartijen, gemeenten en kwaliteitsborgers een advertentie plaatsen voor een proefproject. Hier staan ook gemeenten bij u in de buurt die samen met u aan de slag willen met proefprojecten.

https://www.aandeslagmetkwaliteitsborging.nl/

Implementatieplan WKB

In het implementatieplan is te lezen op welke wijze de WKB geïmplementeerd gaat worden in de periode tot 1 januari 2022.
  

Indieningsvereisten en werkwijze proefprojecten

De komende maanden worden diverse proefprojecten in het kader van de Wkb opgestart. Bij die proefprojecten wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en taakverdeling na inwerkingtreding van de Wkb en de Omgevingswet (zie ook Spelregels proefprojecten kwaliteitsborging). Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de vergunningverlening nog plaatsvindt volgens de regels van de Wabo. Het memo 20191001 Indieningsvereisten en werkwijze proefprojecten beschrijft de wijze waarop de vergunningverlening kan worden aangepakt; passend onder de Wabo en zoveel mogelijk aansluitend bij de Wkb. Het memo beschrijft een aanpak in twee stappen: in de eerste stap worden de ruimtelijke aspecten beoordeeld en in de tweede de technische. Daarbij is de afspraak dat de gemeente ta allen tijde kan beschikken over definitieve informatie waarover ook de kwaliteitsborger beschikt.

Instrumenten

Welke borgingsinstrumenten zijn er allemaal al en/of worden verder ontwikkeld? Woningborg: https://www.woningborg.nl/toetsing-toezicht/woningborg-kwaliteitsborging-instrument/; SWK: http://www.swk.nl/?page_id=242; Kik-KOMO: https://www.kik-komo.nl/; SKG-Ikob: https://www.skgikob.nl/; Kiwa: https://www.kiwa.com/nl/nl/service/kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-brl5019-komo/

Software om de eigen kwaliteit vast te leggen

Hier komt binnenkort een overzicht van softwareaanbieders.

Presentatie over de Wet Kwaliteitsborging

De wet kwaliteitsborging en de gevolgen voor de sector.

Consumentendossier

Modelcontracten

Hier vind je binnenkort de aangepaste modelcontracten.

Overige links