Vragen over aansprakelijkheid

Afbeelding Vragen over aansprakelijkheid
woensdag 23 oktober 2019

In het onderstaande overzicht vind je veelgestelde vragen over de Wet Kwaliteitsborging. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met een van onze specialisten van de afdeling Bouwend Nederland Advies: 079 - 3 252 250 of advies@bouwendnederland.nl.

Vragenoverzicht

De aansprakelijkheid van de aannemer wordt onder de wkb uitgebreider. Hoe zit dit indien de opdrachtgever zelf derden (nevenaannemers) inhuurt bijv. voor het uitvoeren van specialistische werkzaamheden?

Voor werkzaamheden die buiten de scope van de opdracht/aanneemovereenkomst vallen (zoals bijv. werkzaamheden van door de opdrachtgever ingehuurde nevenaannemers), kan de aannemer niet aansprakelijk worden gesteld. De Wet Kwaliteitsborging verzwaart wel de bewijslast voor de aannemer. Deze zal vaker bewijs moeten leveren dat een gebrek niet aan hem te wijten is. In een situatie met nevenaannemers is dit extra lastig. Heldere, vastgelegde afspraken enerzijds en deugdelijke documentatie van wel uitgevoerde werkzaamheden anderzijds, zijn in een situatie met nevenaannemers extra belangrijk.

Terug naar vragenoverzicht »

Wordt de aannemer aansprakelijk voor het ontwerp, ook als dit onder verantwoording van de opdrachtgever wordt gemaakt?

Net als nu is degene die het ontwerp heeft gemaakt, dus bijvoorbeeld een architect of constructeur, in beginsel verantwoordelijk voor eventuele fouten hierin. De aannemer heeft hierbij wel een waarschuwingsplicht voor fouten in het ontwerp “voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen”. De Wet Kwaliteitsborging maakt dit niet anders.

Terug naar vragenoverzicht »

Indien de aannemer bouwt volgens de berekeningen van de constructeur en achteraf blijkt dat er een fout in deze berekening zat, is de aannemer hier dan voor verantwoordelijk?

Net als nu is degene die de berekeningen heeft gemaakt in beginsel verantwoordelijk voor eventuele fouten. De aannemer heeft hierbij wel de plicht (vermeende) berekeningsfouten te melden ‘voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen’. De Wet Kwaliteitsborging verandert hier niets aan.

Terug naar vragenoverzicht »

Is de aannemer verantwoordelijk voor verkeerd materiaalgebruik?

Net als nu is degene die de toe te passen materialen heeft voorgeschreven in beginsel verantwoordelijk voor eventuele fouten. De aannemer heeft hierbij wel de plicht (vermeende) fouten te melden ‘voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen’. De Wet Kwaliteitsborging verandert hier niets aan.
Echter, voor eventuele gebrekkige kwaliteit van de door de aannemer zelf gebruikte materialen en de gevolgen hiervan is hij/zij zelf verantwoordelijk.

Terug naar vragenoverzicht »

In hoeverre is de kwaliteitsborger verantwoordelijk? (financieel)

De kwaliteitsborger toetst het plan aan het Bouwbesluit. Als achteraf blijkt dat hij iets over het hoofd heeft gezien, en het bouwwerk niet voldoet aan het Bouwbesluit, is hij hier in beginsel voor aansprakelijk. Hoe ver deze aansprakelijkheid gaat, zal afhangen van de voorwaarden waaronder de kwaliteitsborger is ingeschakeld. In de door architecten en constructeurs veelgebruikte voorwaarden DNR 2011 is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum bedrag (alleen de hoogte van het honorarium) en worden diverse zaken uitgesloten. Overigens is tot nu toe, dus in de situatie vóór de invoering van de Wet Kwaliteitsborging, de gemeente de partij die toetst aan het Bouwbesluit. De gemeente is hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk te stellen. Uit dat oogpunt biedt de Wet Kwaliteitsborging dus wellicht een kleine verbetering voor de positie van de aannemer.

Terug naar vragenoverzicht »

Hoe ligt de verantwoordelijkheid bij calamiteiten als de kwaliteitsborger zijn rapport heeft afgerond?

De kwaliteitsborger toetst het plan aan het Bouwbesluit. Als achteraf blijkt dat hij iets over het hoofd heeft gezien, en het bouwwerk niet voldoet aan het Bouwbesluit, is hij hier in beginsel voor aansprakelijk. Hoe ver deze aansprakelijkheid gaat, zal afhangen van de voorwaarden waaronder de kwaliteitsborger is ingeschakeld. In de door architecten en constructeurs veelgebruikte voorwaarden DNR 2011 is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum bedrag (alleen de hoogte van het honorarium) en worden diverse zaken uitgesloten. Overigens is tot nu toe, dus in de situatie vóór de invoering van de Wet Kwaliteitsborging, de gemeente de partij die toetst aan het Bouwbesluit. De gemeente is hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk te stellen. Uit dat oogpunt biedt de Wet Kwaliteitsborging dus wellicht een kleine verbetering voor de positie van de aannemer.

Terug naar vragenoverzicht »

De aannemer is na invoering van deze wet 20 jaar aansprakelijk voor het bouwwerk Welke onderdelen worden/kunnen uitgesloten van de garantie?

De aannemer is nu ook al op basis van het Burgerlijk Wetboek 20 jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken. Van deze termijn mag je afwijken, en dit gebeurt ook in veel algemene voorwaarden in de bouw, zoals de UAV of de AVA. De termijn is dan 5 jaar voor verborgen gebreken en 10 jaar voor ernstige gebreken. Aansprakelijkheid is juridisch iets anders dan garantie, zie hiervoor het infoblad van Bouwend Nederland over garantie en aansprakelijkheid. Kort gezegd, bij aansprakelijkheid moet de opdrachtgever bewijzen dat de aannemer iets verkeerd heeft gedaan en hoeft de aannemer pas te herstellen als dat bewijs is geleverd. Bij garantie garandeert de aannemer dat iets een bepaalde tijd goed zal blijven. Als er binnen die periode een gebrek ontstaat zal de aannemer moeten herstellen, of eventueel moeten bewijzen dat het gebrek niet aan hem te wijten is. Als de aannemer een jaar garantie geeft op kitvoegen, en de kitvoegen gaan binnen het jaar loszitten, moet de aannemer dit herstellen. Als ze na de dit jaar los komen, geldt de garantie niet meer, maar is de aannemer eventueel nog wel aansprakelijk. De opdrachtgever zal dan moeten bewijzen dat de aannemer niet goed gekit heeft, of bijvoorbeeld verkeerd materiaal heeft gebruikt. Deze situatie verandert overigens niet door de Wet Kwaliteitsborging.

Terug naar vragenoverzicht »

Ruben Heezen Beleidsadviseur