Vragen over aansprakelijkheid

woensdag 23 oktober 2019

Ruben Heezen

Beleidsadviseur
Afbeelding Vragen over aansprakelijkheid

In het onderstaande overzicht vind je veelgestelde vragen over de Wet Kwaliteitsborging. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met een van onze specialisten van de afdeling Bouwend Nederland Advies: 079 - 3 252 250 of advies@bouwendnederland.nl.

Vragenoverzicht

Aannemers verantwoordelijk. Hoe zit dat bij contractvormen met nevenaannemers (bijvoorbeeld integraliteit)?

Bij het bepalen van de aansprakelijkheid voor gebreken of schade moet worden vastgesteld aan wie het gebrek te wijten is of wie de schade heeft aangebracht. Dit is in de situatie dat er meerdere partijen naast elkaar werken in opdracht van de opdrachtgever (dus nevenaanneming) meestal niet zo eenvoudig. Door de Wet Kwaliteitsborging wordt de bewijslast voor de aannemer verzwaard. De aannemer zal vaker bewijs moeten leveren dat hij niet aansprakelijk is, en dit is in een situatie van nevenaanneming extra lastig.

Terug naar vragenoverzicht »

Wordt de aannemer aansprakelijk voor het ontwerp, ook als dit onder verantwoording van de opdrachtgever wordt gemaakt?

Net als nu is degene die het ontwerp heeft gemaakt, dus bijvoorbeeld een architect of constructeur, in beginsel verantwoordelijk voor eventuele fouten hierin. De aannemer heeft hierbij wel een waarschuwingsplicht voor fouten in het ontwerp “voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen”. De Wet Kwaliteitsborging maakt dit niet anders.

Terug naar vragenoverzicht »

Indien aannemer bouwt volgens berekening constructeur en blijkt achteraf niet toereikend te zijn geweest is hij daar dan voor verantwoordelijk?

Net als nu is degene die het ontwerp heeft gemaakt, dus bijvoorbeeld een architect of constructeur, in beginsel verantwoordelijk voor eventuele fouten hierin. De aannemer heeft hierbij wel een waarschuwingsplicht voor fouten in het ontwerp “voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen”. De Wet Kwaliteitsborging maakt dit niet anders.

Terug naar vragenoverzicht »

Welke verantwoordelijkheid krijgen ontwerpers, constructeurs etc? Hoe wordt dit straks in de aanbestedings- of offertefase geregeld?

De verantwoordelijkheid van ontwerpers en constructeurs verandert niet door de Wet Kwaliteitsborging.
Net als nu is degene die het ontwerp heeft gemaakt, dus bijvoorbeeld een architect of constructeur, in beginsel verantwoordelijk voor eventuele fouten hierin. De aannemer heeft hierbij wel een waarschuwingsplicht voor fouten in het ontwerp “voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen”.
De Wet Kwaliteitsborging maakt dit niet anders.

Terug naar vragenoverzicht »

Naar aanleiding van de vraag betreffende fouten in het ontwerp: dit gaat m.i. discussie opleveren. is het niet zo dat de aannemer fouten in het ontwerp moet melden? Bijvoorbeeld verkeerd materiaalgebruik.

Net als nu is degene die het ontwerp heeft gemaakt, dus bijvoorbeeld een architect of constructeur, in beginsel verantwoordelijk voor eventuele fouten hierin. De aannemer heeft hierbij wel een waarschuwingsplicht voor fouten in het ontwerp “voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen”. De Wet Kwaliteitsborging maakt dit niet anders.

Terug naar vragenoverzicht »

In hoeverre is de kwaliteitsborger verantwoordelijk? (financieel)

De kwaliteitsborger toetst het plan aan het Bouwbesluit. Als achteraf blijkt dat hij iets over het hoofd heeft gezien, en het bouwwerk niet voldoet aan het Bouwbesluit, is hij hier in beginsel voor aansprakelijk. Hoe ver deze aansprakelijkheid gaat, zal afhangen van de voorwaarden waaronder de kwaliteitsborger is ingeschakeld. In de door architecten en constructeurs veelgebruikte voorwaarden DNR 2011 is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum bedrag (alleen de hoogte van het honorarium) en worden diverse zaken uitgesloten. Overigens is tot nu toe, dus in de situatie vóór de invoering van de Wet Kwaliteitsborging, de gemeente de partij die toetst aan het Bouwbesluit. De gemeente is hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk te stellen. Uit dat oogpunt biedt de Wet Kwaliteitsborging dus wellicht een kleine verbetering voor de positie van de aannemer.

Terug naar vragenoverzicht »

Hoe ligt de verantwoordelijkheid bij calamiteiten als de kwaliteitsborger zijn rapport heeft afgerond?

De kwaliteitsborger toetst het plan aan het Bouwbesluit. Als achteraf blijkt dat hij iets over het hoofd heeft gezien, en het bouwwerk niet voldoet aan het Bouwbesluit, is hij hier in beginsel voor aansprakelijk. Hoe ver deze aansprakelijkheid gaat, zal afhangen van de voorwaarden waaronder de kwaliteitsborger is ingeschakeld. In de door architecten en constructeurs veelgebruikte voorwaarden DNR 2011 is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum bedrag (alleen de hoogte van het honorarium) en worden diverse zaken uitgesloten. Overigens is tot nu toe, dus in de situatie vóór de invoering van de Wet Kwaliteitsborging, de gemeente de partij die toetst aan het Bouwbesluit. De gemeente is hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk te stellen. Uit dat oogpunt biedt de Wet Kwaliteitsborging dus wellicht een kleine verbetering voor de positie van de aannemer.

Terug naar vragenoverzicht »

De aannemer is na invoering van deze wet 20 jaar aansprakelijk voor het bouwwerk Welke onderdelen worden/kunnen uitgesloten van de garantie?

De aannemer is nu ook al op basis van het Burgerlijk Wetboek 20 jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken. Van deze termijn mag je afwijken, en dit gebeurt ook in veel algemene voorwaarden in de bouw, zoals de UAV of de AVA. De termijn is dan 5 jaar voor verborgen gebreken en 10 jaar voor ernstige gebreken. Aansprakelijkheid is juridisch iets anders dan garantie, zie hiervoor het infoblad van Bouwend Nederland over garantie en aansprakelijkheid. Kort gezegd, bij aansprakelijkheid moet de opdrachtgever bewijzen dat de aannemer iets verkeerd heeft gedaan en hoeft de aannemer pas te herstellen als dat bewijs is geleverd. Bij garantie garandeert de aannemer dat iets een bepaalde tijd goed zal blijven. Als er binnen die periode een gebrek ontstaat zal de aannemer moeten herstellen, of eventueel moeten bewijzen dat het gebrek niet aan hem te wijten is. Als de aannemer een jaar garantie geeft op kitvoegen, en de kitvoegen gaan binnen het jaar loszitten, moet de aannemer dit herstellen. Als ze na de dit jaar los komen, geldt de garantie niet meer, maar is de aannemer eventueel nog wel aansprakelijk. De opdrachtgever zal dan moeten bewijzen dat de aannemer niet goed gekit heeft, of bijvoorbeeld verkeerd materiaal heeft gebruikt. Deze situatie verandert overigens niet door de Wet Kwaliteitsborging.

Terug naar vragenoverzicht »