Vragen over wetgeving en procedures

woensdag 23 oktober 2019
Afbeelding Vragen over wetgeving en procedures

In het onderstaande overzicht vind je veelgestelde vragen over de Wet Kwaliteitsborging. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met een van onze specialisten van de afdeling Bouwend Nederland Advies: 079 - 3 252 250 of advies@bouwendnederland.nl.

Vragenoverzicht

In welke mate gaan de leges naar beneden door de invoering van deze wet?

De wetgever heeft beoogd dat de leges met 30% zullen dalen. De vraag is of dit realistisch is. De praktijk moet uitwijzen in hoeverre de leges zullen gaan dalen.

Terug naar vragenoverzicht »

Wordt de vergunningsprocedure straks ook korter bij de gemeentes?

Die kans bestaat, maar of de proceduretijd formeel ook korter wordt, is niet bekend.

Terug naar vragenoverzicht »

Zodra de wet ingaat kan er gestart worden met het benoemen van de toelatingsorganisatie, vervolgens het toetsen/toelaten van de organisatie en het opzetten van een register voor het vastleggen van de instrumentaanbieders en kwaliteitsborgers. Daarna kan pas daadwerkelijk met de wet gewerkt worden. Hoelang gaat deze periode duren? En heeft het niet kunnen uitvoeren van de wet in die periode nog gevolgen?

De beoogde invoering van de wet is 1 januari 2022. Voor die tijd kan met proefprojecten worden geoefend. Het advies is zo snel mogelijk te beginnen met de voorbereidingen. Bouwend Nederland helpt u hierin. 

Terug naar vragenoverzicht »

Er wordt aangegeven ingang 1 januari 2022. Geld dit voor lopende werken die na 1 januari worden opgeleverd. Of betreft dit alleen projecten die na 1 januari aanvangen?

Zoals aangegeven betreft de Wet Kwaliteitsborging een verandering in de Woningwet (“het stelsel” genoemd in de webinar) en in het Burgerlijk Wetboek. De wijzigingen in de Woningwet gelden voor projecten waarbij de vergunning wordt aangevraagd vanaf de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging. De wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek gaan gelden voor aanneemovereenkomsten die zijn gesloten na de inwerkingtreding van de wet. Let erop dat de bepaling met betrekking tot het aanleveren van het opleverdossier (in de webinar “consumentendossier” genoemd) niet in overgangsrecht is meegenomen. Wanneer een werk opgeleverd wordt na inwerkingtreding van de wet, zal in beginsel het opleverdossier moeten worden verstrekt aan de opdrachtgever. Overigens is dit “regelend recht”, dat wil zeggen dat daar in de aanneemovereenkomst van kan worden afgeweken. Tot slot wordt opgemerkt dat de term “consumentendossier” doet veronderstellen dat het dossier alleen aan consumenten moet worden aangeleverd. Dit wetsartikel heeft echter betrekking op alle opdrachtgevers, niet alleen consumenten.

Terug naar vragenoverzicht »

Waarom beginnen ze niet met gevolgklasse 3?

Gevolgklasse 3 heeft betrekking op werken in de hoogste risico categorie. De wetgever heeft er voor gekozen om bij de laagste risico categorie te beginnen (gevolgklasse 1) zodat het leereffect uit die eerste gevolgklasse meegenomen kan worden wanneer gevolgklassen 2 en 3 ingevoerd gaan worden.

Terug naar vragenoverzicht »

Zodra de wet ingaat kan er gestart worden met het benoemen van de toelatingsorganisatie, vervolgens het toetsen/toelaten van de organisatie en het opzetten van een register voor het vastleggen van de instrumentaanbieders en kwaliteitsborgers. Daarna kan pas daadwerkelijk met de wet gewerkt worden. Hoelang gaat deze periode duren? En heeft het niet kunnen uitvoeren van de wet in die periode nog gevolgen?

De benoeming van de toelatingsorganisatie ed. zijn processen die in gang zijn gezet en voor invoering van de wet worden afgerond.

Terug naar vragenoverzicht »

Er word aangegeven ingang 1 januari 2022. Geld dit voor lopende werken die na 1 januari worden opgeleverd. Of betreft dit alleen projecten die na 1 januari aanvangen.

Zoals aangegeven betreft de Wet Kwaliteitsborging een verandering in de Woningwet (“het stelsel” genoemd in de webinar) en in het Burgerlijk Wetboek. De wijzigingen in de Woningwet gelden voor projecten waarbij de vergunning wordt aangevraagd vanaf de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging. De wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek gelden bij aanneemovereenkomsten die zijn gesloten na de inwerkingtreding van de wet. Let erop dat de bepaling met betrekking tot het aanleveren van het opleverdossier (in de webinar “consumentendossier” genoemd) niet in de overgangswet is meegenomen. Wanneer een werk opgeleverd wordt na inwerkingtreding van de wet, zal in beginsel het opleverdossier moeten worden verstrekt aan de opdrachtgever. Overigens is dit “regelend recht”, dat wil zeggen dat daar in de aanneemovereenkomst van kan worden afgeweken. Tot slot wordt opgemerkt dat de term “consumentendossier” doet veronderstellen dat het dossier alleen aan consumenten moet worden aangeleverd. Dit wetsartikel heeft echter betrekking op alle opdrachtgevers, niet alleen consumenten.

Terug naar vragenoverzicht »

Wat is de verwachting, wanneer een werk aan de nieuwe wetgeving moet voldoen? Bij vergunningen verleend na 01-01-2022 of ook over lopende werken?

Zoals aangegeven betreft de Wet Kwaliteitsborging een verandering in de Woningwet (“het stelsel” genoemd in de webinar) en in het Burgerlijk Wetboek. De wijzigingen in de Woningwet gelden voor projecten waarbij de vergunning wordt aangevraagd vanaf de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging. De wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek gelden bij aanneemovereenkomsten die zijn gesloten na de inwerkingtreding van de wet. Let erop dat de bepaling met betrekking tot het aanleveren van het opleverdossier (in de webinar “consumentendossier” genoemd) niet in de overgangswet is meegenomen. Wanneer een werk opgeleverd wordt na inwerkingtreding van de wet, zal in beginsel het opleverdossier moeten worden verstrekt aan de opdrachtgever. Overigens is dit “regelend recht”, dat wil zeggen dat daar in de aanneemovereenkomst van kan worden afgeweken. Tot slot wordt opgemerkt dat de term “consumentendossier” doet veronderstellen dat het dossier alleen aan consumenten moet worden aangeleverd. Dit wetsartikel heeft echter betrekking op alle opdrachtgevers, niet alleen consumenten.

Terug naar vragenoverzicht »

Mag het consumenten/opleverdossier ook digitaal worden aangeleverd?

In het wetsvoorstel staat niet dat het dossier schriftelijk aangeleverd moet worden. Daaruit kan worden afgeleid dat het dossier voor oplevering ook digitaal kan worden aangeleverd.

Terug naar vragenoverzicht »

Gaan de leges omlaag nu de gemeente niet meer toetst?

De wetgever heeft beoogd dat de leges met 30% zullen dalen. De vraag is of dit realistisch is. De praktijk moet uitwijzen in hoeverre de leges zullen gaan dalen.

Terug naar vragenoverzicht »

Is het systeem voor de consument wenselijk aangezien de kosten stijgen als de borging wordt ingevoerd (en wordt doorberekend)?

De wetgever heeft met de WKB beoogd om de consument beter te beschermen en de kwaliteit van het bouwwerk te verhogen. Of dat gaat leiden tot hogere tevredenheid bij de consument moet de praktijk uitwijzen.

Terug naar vragenoverzicht »

Heeft deze wet ook gevolgen voor legeskosten?

De wetgever heeft beoogd dat de leges met 30% zullen dalen. De vraag is of dit realistisch is. De praktijk moet uitwijzen in hoeverre de leges zullen gaan dalen.

Terug naar vragenoverzicht »

Ligt het in de verwachting dat legeskosten aan gemeenten gaan vervallen?

De wetgever heeft beoogd dat de leges met 30% zullen dalen. De vraag is of dit realistisch is. De praktijk moet uitwijzen in hoeverre de leges zullen gaan dalen.

Terug naar vragenoverzicht »

Wat zijn de afspraken over de legeskosten?

Er zijn geen harde afspraken gemaakt over de legeskosten. De wetgever heeft beoogd dat de leges met 30% zullen dalen. De vraag is of dit realistisch is. De praktijk moet uitwijzen in hoeverre de leges zullen gaan dalen.

Terug naar vragenoverzicht »

Nu de rol van de gemeente is veranderd. Verandert daarmee ook de hoogte van de leges?

De wetgever heeft beoogd dat de leges met 30% zullen dalen. De vraag is of dit realistisch is. De praktijk moet uitwijzen in hoeverre de leges zullen gaan dalen.

Terug naar vragenoverzicht »

Geldt de verscherpte aansprakelijkheid van de aannemer volgens het BW alleen voor de consument of voor alle opdrachtgevers?

De verscherpte aansprakelijkheid van de aannemer geldt voor alle opdrachtgevers. Bij een consument is dit dwingend recht, dat betekent dat daar in een overeenkomst niet van mag worden afgeweken. Bij zakelijke opdrachtgevers mogen hierover wel andere afspraken worden gemaakt, mits dit expliciet in de overeenkomst is opgenomen.

Terug naar vragenoverzicht »

Er wordt gesproken over een openbare register. Wanneer is deze gereed en hoe is deze te benaderen?

Op dit moment is dit nog onduidelijk en wordt het nader uitgewerkt. Het register is er in ieder geval voordat de wet ingaat.

Terug naar vragenoverzicht »