Wat verandert er precies

Afbeelding Wat verandert er precies

 • De aansprakelijkheid van de aannemer wordt verruimd. Ook als gebreken NIET bij oplevering geconstatereerd zijn, blijft de aannemer aansprakelijk. Tenzij de gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. De bewijslast ligt wel bij de aannemer.
 • De 5%-regeling voor de woningbouw gaat veranderen. Het komt neer op vrijgave van de laatste 5% op expliciet aangeven van de consument. De bouwer moet daarom het moment van oplevering duidelijk duidelijk communiceren aan de consument.
       
 • De aannemer heeft een informatieplicht en moet de consument informeren over de wijze van verzekeren voor gebreken en afbouw.
      
 • De aannemer moet bij oplevering een opleverdossier aan de consument overhandigen waarin volledig inzicht geboden wordt in de nakoming van de overeenkomst.
       
 • Het stelsel van toetsing op relevante aspecten van kwaliteit wordt aangepast: