De zzp'er heeft sinds het begin van deze eeuw een enorme opmars gemaakt op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit fenomeen is dan ook nauwelijks meer weg te denken, ook niet uit onze eigen sector. De echte zzp'er kenmerkt zich door vakkundigheid, gecombineerd met ondernemerschap en alle eigenschappen die daarbij horen.

Afgelopen kabinetten zijn stukgelopen op een sluitende wettelijke regeling voor de inzet van deze belangrijke groep werkenden op de arbeidsmarkt. Nadat de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) enige jaren geleden werd afgeschaft, is er enige tijd theoretisch geëxperimenteerd met de BGL (Beschikking Geen Loon) waarbij de beoordeling of er sprake is van zelfstandigheid voornamelijk zou moeten worden gebaseerd op de uitkomst van een lange digitale vragenlijst. Dit systeem werd echter nooit ingevoerd, onder meer vanwege de lastige en complexe uitvoering via een digitaal (overheids)platform.

De bestaande wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) beoogt vanaf medio 2016 via het bijeenbrengen van bestaande maar versnipperde regels over zzp'ers, de inzet van deze groep enigszins in goede banen te leiden. Dat voornemen heeft echter alleen maar tot veel (politieke en maatschappelijke) kritiek en onrust onder opdrachtgevers en zzp'ers geleid. De blijvende onduidelijkheid en onzekerheid over de fiscale en arbeidsrechtelijke status van een zzp'er heeft tot kopschuwheid bij partijen geleid.

De opvolger van de wet DBA zal nog even op zich laten wachten en de handhaving van de DBA is dan ook verder uitgesteld tot 1 januari 2021. Dat wil zeggen: behalve voor zogeheten ‘kwaadwilligen’. Tot die groep behoren behalve bedrijven of personen die willens en wetens kiezen voor overduidelijke schijnzelfstandigheid, nu ook de groepen die bij eerdere controles door de Belastingdienst hun adviezen en suggesties voor aanpassingen bij het inlenen niet opvolgen.

Tot het moment dat de nieuwe wet in werking gaat treden, adviseren wij gebruik te maken van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst en de toelichting. Deze kunnen ook ná inwerkingtreding van de nieuwe wet worden gebruikt.

Ben je op zoek naar een uniek verzekeringspakket specifiek voor de bouw- en infrasector? Met het Bouwend Nederland OZP Verzekeringspakket krijg je deze specifieke voorwaarden voor scherpe premies.

Lees meer