Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Arbeidsvoorwaarden en beloning
  4. Zzp

ZZP

De zzp'er heeft sinds het begin van deze eeuw een enorme opmars gemaakt op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit fenomeen is dan ook nauwelijks meer weg te denken, ook niet uit onze eigen sector. De echte zzp'er kenmerkt zich door vakkundigheid, gecombineerd met ondernemerschap en alle eigenschappen die daarbij horen.

Afgelopen kabinetten zijn stukgelopen op een sluitende wettelijke regeling voor de inzet van deze belangrijke groep werkenden op de arbeidsmarkt. Nadat de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) enige jaren geleden werd afgeschaft, is er theoretisch geëxperimenteerd met een BGL (Beschikking Geen Loon) en een webmodule. Deze systemen werden echter nooit ingevoerd. Eind 2023 is een wetsvoorstel gepubliceerd voor het werken met zzp'ers. Een nieuw kabinet zal moeten besluiten of dit wetsvoorstel ook daadwerkelijk wordt ingevoerd, zie ook ons bericht hierover.

Wet DBA

De bestaande wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) beoogt via het bijeenbrengen van bestaande maar versnipperde regels over zzp'ers, de inzet van deze groep enigszins in goede banen te leiden. Dat voornemen heeft echter alleen maar tot veel (politieke en maatschappelijke) kritiek en onrust onder opdrachtgevers en zzp'ers geleid. De blijvende onduidelijkheid en onzekerheid over de fiscale en arbeidsrechtelijke status van een zzp'er heeft tot kopschuwheid bij partijen geleid.

Modelovereenkomst

De huidige algemene en sectorale modelovereenkomsten bieden opdrachtgevers meer zekerheid. Belangrijk hierbij is echter wel dat ook feitelijk conform de modelovereenkomst wordt gewerkt en de geel gearceerde bepalingen in de modelovereenkomsten strikt worden opgevolgd.

Bouwend Nederland heeft haar eigen sectorale modelovereenkomst opgesteld. Voor het juiste gebruik van deze modelovereenkomst is tevens een uitgebreide toelichting bij de modelovereenkomst opgesteld. De modelovereenkomst is eind 2023 met enkele minimale aanpassingen verlengd, klik hier voor het ons nieuwsbericht hierover.

Toekomst

De opvolger van de wet DBA zal nog even op zich laten wachten. Wel zal per januari 2025 het handhavingsmoratorium komen te vervallen wat inhoudt dat de Belastingdienst weer (actief) gaat controleren op de juiste inzet van zzp'ers. Tot die tijd blijft het handhavingsmoratorium van krachten en handhaaft de Belastingdienst alleen bij zogeheten "kwaadwillendheid". Tot die groep behoren behalve bedrijven of personen die willens en wetens kiezen voor overduidelijke schijnzelfstandigheid, nu ook de groepen die bij eerdere controles door de Belastingdienst hun adviezen en suggesties voor aanpassingen bij het inlenen niet opvolgen.

Een nieuw kabinet dient een besluit te nemen over het vervolg.

Tot het moment dat nieuwe regelgeving in werking gaat treden, adviseren wij gebruik te maken van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst en de toelichting.

Downloads

Jaap van de Burgt
Beleidsadviseur arbeidsmarkt & sociale zaken
E-mailadres

Bekijk ook eens

Buitenlandse arbeidskrachten

Waar moet je rekening mee houden bij de inzet van buitenlandse arbeidskrachten?

Reiskosten

Ontdek waar jouw medewerkers recht op hebben vanuit de cao Bouw & Infra.