Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Arbeidsovereenkomsten
  4. Vakantiewerker

Vakantiewerker

Vakantiewerkers zijn voor werkgevers vaak flexibel inzetbare krachten die extra handen opleveren. Dit gebeurt in een periode waarin veel vast personeel met vakantie is.

Direct downloaden

Niet alle werkzaamheden

De werkgever mag de jeugdige vakantiewerker niet bij alle werkzaamheden inzetten. Jeugdigen tot 16 jaar mogen in de bouw uitsluitend onder toezicht van een volwassen werknemer lichte klusjes doen en niet met machines werken. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelfstandig werkzaamheden verrichten. Bij gevaarlijk werk (met machines werken, zware dingen tillen etc.) mag ook een jongere van 16-17 jaar alleen onder toezicht van een ervaren volwassen werknemer werken.

Oproepovereenkomst met vakantiewerker

Je kunt zelf een arbeidsovereenkomst met vakantiewerkers sluiten. Ook kan je vakantiewerkers via een uitzendbureau inschakelen. Vakantiewerkers vallen niet onder de cao. Voor vakantiewerkers gelden de bepalingen zoals die in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen m.b.t. de arbeidsovereenkomst.

Als je een vakantiewerker aanneemt, adviseren wij je een arbeidsovereenkomst aan te gaan voor bepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst eindigt dan van rechtswege op de datum die je in de overeenkomst als einddatum opneemt. Als de vakantiewerker niet meer teruggaat naar school, maar doorwerkt na het einde van deze arbeidsovereenkomst, dan is opnieuw sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De looptijd van de overeenkomst is dan voor eenzelfde periode met een maximum van één jaar. Echter, in dit geval is er geen sprake meer van vakantiewerk maar van een normale arbeidsovereenkomst waarop de cao van toepassing is.

Denk bij het afsluiten van de oproepovereenkomst met een vakantiewerker aan het volgende:

  • BSN-nummer;
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs;
  • De werkgever is verplicht vakantiekrachten van vijftien jaar en ouder in elk geval het minimumjeugdloon te betalen;
  • Over het loon van vakantiekrachten moet gewoon belasting worden betaald. De vakantiewerker kan bij de Belastingdienst vragen om teruggaaf van de loonheffing. Daarnaast kunnen scholieren en studenten in aanmerking komen voor een speciale regeling waardoor de werkgever in een aantal gevallen geen of minder loonbelasting en premie volksverzekeringen hoeft in te houden. Premies voor de werknemersverzekeringen moeten wel altijd worden inhouden;
  • Vakantiewerkers bouwen vakantiebijslag en vakantiedagen op. Als de werknemer geen vakantiedagen heeft opgenomen, moet je deze bij het einde van de arbeidsovereenkomst uitbetalen.

Heb je een vraag over arbeidsovereenkomsten?

Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord. Bel 079-3252 250 of stuur een bericht.

Bekijk ook

Arbeidsovereenkomst

Dit moet je weten over arbeidsovereenkomsten.

Soorten arbeidsovereenkomsten

Ontdek diverse arbeidsovereenkomsten, inclusief downloadbare modellen.

Stagiair

Waar moet je op te letten bij het aannemen van een stagiair?

Uitzendkracht

Het inhuren van uitzendkrachten is ideaal om piekmomenten op te vangen.