Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten

In de bouwsector zijn er specifieke regels voor arbeidsovereenkomsten volgens de cao Bouw & Infra. Het is belangrijk om te weten dat deze regels zowel voor onbepaalde als bepaalde tijd gelden. Denk aan schriftelijke vastlegging met essentiële info, geen nulurencontracten, verschillende proeftijden, en afwijkende ketenregelingen. Voor stagiairs, vakantiekrachten en uitzendkrachten gelden aparte regelingen binnen de cao. Deze regels zijn van belang bij het opstellen van overeenkomsten. Gelukkig biedt de cao ook standaardcontracten voor jou als ondernemer, waardoor het proces een stuk makkelijker wordt.

Dit moet je weten over arbeidsovereenkomsten

De arbeidsovereenkomsten in de bouw- en infrasector volgen specifieke regels uit de wet en de cao Bouw & Infra. In hoofdstuk 1 van de cao staan de vereisten voor zowel onbepaalde- als bepaalde tijd arbeidsovereenkomsten, inclusief proeftijd en ketenregeling. Een aantal belangrijk punten hierin zijn:

  • De arbeidsovereenkomst moet schriftelijk zijn aangegaan en essentiële informatie bevatten, zoals de namen en woonplaatsen van de werknemer en werkgever, begindatum, duur, proeftijd, opzegtermijnen, arbeidsduur, loon, pensioendeelname, en sociale zekerheidspremies.
  • Nulurencontracten zijn niet toegestaan in de bouwsector. De proeftijd varieert afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst.
  • De ketenregeling in de cao wijkt af van de wettelijke regeling, met een maximum van drie contracten binnen 24 maanden.
  • Uitzonderingen gelden voor bepaalde functies met specifieke klimatologische omstandigheden.

 

Bekijk alles over arbeidsovereenkomsten

Een stageovereenkomst voor je stagiar

Een stage in de Bouw & Infra, geldig van 1 augustus 2023 tot 31 juli 2024, biedt scholieren en studenten de kans praktijkervaring op te doen. Twee stageregelingen zijn van kracht, te vinden in bijlage 5.1 en bijlage 5.2 van de Bouw & Infra cao.

  • Stageregeling Bouw & Infra: Voor studenten van ROC's, hogescholen, technische universiteiten, of vergelijkbare instellingen. De regeling omvat praktisch werken met betrokkenheid bij diverse bouwactiviteiten.
  • Regeling voor opleiding Bouwplaats- en Infra-assistent: Specifieke stageregeling voor BOL1 en BBL1 leerlingen van de assistent bouwen, wonen en onderhoud opleiding.

 

Belangrijk is het vastleggen van afspraken in een stageovereenkomst, inclusief duur van de stage, uit te voeren taken, stagevergoeding, en meer. 

 

Bekijk stageovereenkomst stagiair

Vergroot je kennis

Praktisch Personeelsbeleid: verbeter je P&O

Wil je je personeels- en organisatiezaken goed op orde hebben? Dan is dit de training voor jou!

Generatie Z op de werkvloer

Stem jouw HR-beleid af op de belangrijke behoeften van de jongste generatie medewerkers.

Het opstellen van een oproepovereenkomst voor een vakantiekracht

Vakantiewerkers bieden je als ondernemer flexibele hulp tijdens vakantieperiodes, maar er zijn beperkingen op de taken voor jeugdige werkers. Je kan direct met vakantiewerkers contracten afsluiten of via een uitzendbureau inhuren. De arbeidsovereenkomst voor vakantiewerkers, niet gedekt door een cao, kan voor een bepaalde tijd worden afgesloten. We vertellen je waar je op moet letten bij het opstellen van een overeenkomst.

 

Bekijk oproepovereenkomst vakantiekracht

Het inhuren van uitzendkrachten

Het inhuren van uitzendkrachten is ideaal om piekmomenten op te vangen. Specifieke afspraken over uitzendkrachten tussen de uitzendbranche en de bouwsector zijn vastgelegd in artikel 10.6.1 t/m 10.6.3 en bijlage 7 van de cao Bouw & Infra. Deze bepalen dat ingeleende uitzendkrachten vergelijkbare arbeidsvoorwaarden moeten hebben als vaste medewerkers. Omdat het naleven van regel omtrent het inlenen van uitzendkrachten complex kan zijn vertellen we je hier meer over.

 

Bekijk arbeidsovereenkomst uitzendkrachten

Soorten arbeidsovereenkomsten en modelcontracten

Als ondernemer in de bouw biedt de cao Bouw & Infra handige standaardcontracten. Ontdek diverse arbeidsovereenkomsten, inclusief downloadbare modellen. Er zijn overeenkomsten voor onbepaalde tijd, voor bepaalde tijd (verlengbaar maar niet onbeperkt), en min-max overeenkomsten (met flexibele uren). 

 

Bekijk soorten arbeidsovereenkomsten

Bekijk ook

Cao

Alles over de cao Bouw & Infra, omschreven in begrijpelijke taal.

Arbeidsvoorwaarden en beloning

Lees meer over bepalingen uit de cao, de wet en andere regelgeving.

In- en uitdiensttreding

Begint er een nieuwe medewerker? Of heeft iemand ontslag genomen? Ontdek wat je kan doen.

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 3 november 2023
Belastingdienst publiceert nieuwe modelovereenkomst zzp

Bij het uitbesteden van werk aan zelfstandigen zonder personeel (zzp) is het van belang dat je afspraken maakt om te voorkomen dat sprake is van een dienstverband. De door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst aanneming van werk biedt bouw- en infrabedrijven hiervoor de benodigde zekerheid. Bouwend Nederland heeft, na het verlopen van de oude modelovereenkomst, een nieuwe overeenkomst aangevraagd die recent is goedgekeurd door de Belastingdienst. Om zekerheid te verkrijgen over de arbeidsrelatie dienen bouw- en infrabedrijven de nieuwe modelovereenkomst te hanteren.

Zondag 1 oktober 2023
Discussie voor/tijdens oplevering

Vlak voor en tijdens de oplevering van een werk bestaat er tussen partijen vaak een verschil van mening over de vraag of het werk opleveringsgereed is en welke gebreken op het proces-verbaal van oplevering genoteerd moeten worden.

Donderdag 28 september 2023
Einde samenwerking Aon

Na zorgvuldige overwegingen en advies van de Ledengroep Verzekeringen van Bouwend Nederland, heeft het Bestuur van Bouwend Nederland besloten de samenwerking met onze verzekeringspartner Aon per 31-12-2023 op te zeggen. Dit betekent dat Aon geen nieuwe polissen meer in de bestaande Bouwend Nederland verzekeringen kan sluiten na 31-12-2023. Reeds bestaande via Aon gesloten polissen worden niet geraakt door deze opzegging en kunnen nog doorlopen (mits niet eerder beëindigd). Het gaat om lopende individuele polissen binnen de onderstaande verzekeringsmantels: