Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. In en uitdiensttreding

In- en uitdiensttreding

Als werkgever met personeel maak je het met enige regelmaat mee: de in- en uitdiensttreding van personeel. Hierbij komen veel wetten en regels kijken, om nog niet te spreken over vastleggingen in de cao Bouw & Infra. Daarom vertellen we je meer over het ontslagrecht, transitievergoeding, wat te doen bij het overlijden van een werknemer, een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers en het omgaan met identiteitsbewijzen.

Deze regels zijn belangrijk bij ontslag van een medewerker

 

Bij het ontslaan van een werknemer is het belangrijk om de regels van het ontslagrecht en de cao Bouw & Infra te volgen. Zo let je op de opzegtermijnen, geef je tijdig aanzeggingen bij tijdelijke contracten, en denk je aan verlofdagen bij het afsluiten van een dienstverband.

We vertellen je alle stappen waar je rekening mee kan houden bij ontslag van een medewerker.

 

Bekijk regelgeving bij ontslag

Wat betekent de transitievergoeding voor jou

Als je een werknemer moet laten gaan is het goed om te weten dat je in dat geval een transitievergoeding moet betalen, behalve als jullie in goed overleg uit elkaar gaan. De hoogte van deze vergoeding hangt af van het aantal dienstjaren van de werknemer.

 

Een aantal belangrijke punten hierbij zijn:

  • Wettelijk recht op transitievergoeding: Werknemers hebben recht op een transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever. Dit geldt na minimaal 24 maanden dienstverband.
  • Uitzondering bij beëindigingsovereenkomst: Bij een beëindigingsovereenkomst hoeft de transitievergoeding niet betaald te worden. Werknemer en werkgever kunnen samen de voorwaarden vaststellen.
  • Hoogte van de vergoeding: De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren en wordt berekend aan de hand van het maandsalaris.
  • Veranderingen vanaf 1 januari 2020 (Wet Arbeidsmarkt in Balans): De regels voor de transitievergoeding zijn gewijzigd. Houd hier rekening mee bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
  • Andere situaties zonder vergoeding: Er zijn situaties waarin geen transitievergoeding verschuldigd is, zoals bij ontslag vóór het bereiken van 18 jaar, bij AOW-gerechtigde leeftijd, of bij ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

 

Bekijk transitievergoeding

Alle instroom initiatieven op een rij

In de bouw en infra is het aantrekken en behouden van personeel een grote uitdaging. Om bij te dragen aan de instroom, spannen we ons in om verschillende doelgroepen, van basisschoolkinderen tot zij-instromers, enthousiast te maken voor een carrière in de sector. Onze medewerkers zijn actief betrokken bij diverse initiatieven in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en zij-instroomtrajecten. Ontdek snel wat deze initiatieven voor jou kunnen betekenen!

 

Bekijk zij-instroom

Vergroot je kennis

Praktisch Personeelsbeleid: verbeter je P&O

Wil je je personeels- en organisatiezaken goed op orde hebben? Dan is dit de training voor jou!

Generatie Z op de werkvloer

Stem jouw HR-beleid af op de belangrijke behoeften van de jongste generatie medewerkers.

Dit kan je doen als je medewerker is overleden

Als een werknemer overlijdt, eindigt het dienstverband automatisch, maar jouw verplichtingen als werkgever blijven bestaan. Hier zijn enkele belangrijke punten:

  • Overlijdensuitkering: Volgens het Burgerlijk Wetboek moet je een overlijdensuitkering betalen aan de nabestaanden. Dit bedrag komt overeen met het loon dat de werknemer zou hebben verdiend vanaf de dag na het overlijden tot en met een maand na het overlijden. Eventuele openstaande vakantiedagen en vakantiegeld moeten ook worden uitbetaald.

 

  • Cao-afspraken: In de cao voor de Bouw & Infra gelden mogelijk afwijkende regels die gunstiger zijn voor nabestaanden. De cao kan bijvoorbeeld voorzien in een uitkering tot en met de laatste dag van de tweede maand na de maand van overlijden. Extra voorzieningen bij overlijden of invaliditeit door een ongeval in diensttijd of woon-werkverkeer zijn ook mogelijk.

 

Houd deze punten in gedachten en bekijk het stappenplan 'overlijden werknemer' voor verdere begeleiding.

 

Bekijk overlijden van medewerker

Download het stappenplan 'overlijden van medewerker'

Bij het overlijden van een medewerker eindigt de dienstbetrekking automatisch. In ons stappenplan vind je hoe je de administratieve en emotionele afhandeling regelt. We beantwoorden hier vaak vragen over, ook al komt het niet vaak voor.

Wat betekent de PAGO- en intredekeuring voor jou als werkgever?

In de bouw en infra hebben alle werknemers recht op het individugerichte pakket preventiezorg, zoals beschreven in bijlage 11 van de cao Bouw & Infra. Dit pakket omvat onder andere:

 

Intredekeuring: Nieuwe medewerkers in de sector ondergaan een verplichte intredekeuring. Dit is een functiegericht onderzoek dat de belasting van het werk en de belastbaarheid van de medewerker beoordeelt.

PAGO: Elke medewerker heeft eens per 2 of 4 jaar recht op een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Dit maakt deel uit van het cao-pakket preventiezorg, dat vrijwillig onderzoek, advies en begeleiding biedt.

 

Deze keuringen worden uitgevoerd door gecertificeerde arbodiensten in samenwerking met Stichting Volandis, waarbij bedrijfsartsen beroepsspecifieke informatie ontvangen over gezondheidsrisico's.

Wist je dat de intredekeuring verplicht is voor werknemers zonder eerdere ervaring in de bouw? Daarnaast ben je als werkgever verplicht de mogelijkheid te bieden voor een PAGO-onderzoek, maar zijn je werknemers niet verplicht hier gebruik van te maken.

 

Bekijk PAGO en intredekeuring

Het introductieprogramma: voor een vliegende start van nieuwe medewerkers

Met het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers in de bouw en infra maken medewerkers kennis met je bedrijf, collega's, werkzaamheden en organisatie. Volgens de cao Bouw & Infra zijn er minimumeisen vastgelegd. Daarnaast levert een goede introductie, besteed aan elke nieuwe medewerker, rendement op. Ontdek de checklist voor de eerste werkdag en weken, die zorgt voor een gestructureerde introductie.  

 

Bekijk introductieprogramma

De regels rondom identiteitsbewijzen van medewerkers

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht, dit vervangt de WBP en verbiedt het maken van ID-kopieën zonder wettelijke verplichting. Voor 2016 werden hier geen sancties opgelegd. Maar na een boetebeleidwijziging in 2016 kunnen boetes oplopen tot € 810.000,- of 10% van de jaaromzet. 

Daarom adviseren we geen ID-kopieën te maken zonder wettelijke verplichting. De "Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN" van 1 januari 2017 vereist nu dat de uitlener/onderaannemer BSN verstrekt voor inleners- en ketenaansprakelijkheid. Meer weten over het verstrekken van persoonsgegevens? Lees snel verder.

 

Bekijk identiteitsbewijzen

Profiteer van financiële ledenvoordelen

Adviesgesprek verzekeringen via In-Staet

Laat je adviseren door een expert van In-Staet.

ArboDuo

Als werkgever wil je dat jouw medewerkers veilig, gezond en met plezier aan het werk zijn en blijven.

Heb je vragen? We helpen graag!

Bel of mail onze helpdesk. Als lid stel je hier jouw korte vragen over de cao. De eerste 30 belminuten zijn helemaal gratis!

Bekijk ook

Arbeidsvoorwaarden en beloning

Lees meer over bepalingen uit de cao, de wet en andere regelgeving. Zo kun je meteen aan de slag.

Werkuren en reizen

Van reiskosten tot een auto van de zaak. Ontdek wat er in de cao Bouw & Infra staat.

Pensioen en arbeidsongeschiktheid

Ontdek wat je kan doen als een van je medewerkers niet kan werken of stopt met werken.

Arbeidsomstandigheden

Benieuwd of jouw bedrijf de juiste arbeidsomstandigheden creëert voor jouw medewerkers?

Gerelateerd nieuws

Donderdag 5 oktober 2023
Henri van der Kamp toegetreden tot dagelijks bestuur

Per 4 oktober is Henri van der Kamp, algemeen directeur bij Van Gelder Groep, toegetreden tot het dagelijks bestuur van Bouwend Nederland. Henri volgt Lennard Heij op en vertegenwoordigt de ledengroep bouw en infra groot. Wij feliciteren hem van harte met deze benoeming en kijken uit naar zijn bestuurlijke inzet.

Donderdag 5 oktober 2023
Nationaal Groeifonds reserveert €352 miljoen voor impuls techniekonderwijs

De urgentie om kinderen en jongeren – ongeacht hun schoolsoort, leerjaar, potentie, interesses en achtergrond – kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te geven is gehoord door het Nationaal Groeifonds. Het voorstel 'Investeren in het talent van de toekomst' heeft tot doel om alle jongeren in aanraking te laten komen met de kansen van (natuur)wetenschap, techniek, technologie en ICT tijdens schooltijd en in het curriculum.

Zondag 1 oktober 2023
Organiseer een snuffelstage voor de vakkrachten van de toekomst

De bouw en infra heeft mensen nodig. Altijd en veel ook. Eén van de manieren om jonge mensen al vroeg te enthousiasmeren voor de sector is het organiseren van snuffelstages. Ook jouw bedrijf kan tijdens een snuffelstage middelbare scholieren laten ervaren wat werken in de bouw en infra inhoudt. Wat is er nu leuker dan jongeren op deze leeftijd al enthousiast te krijgen voor de bouw en infra?