Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Verlof

Verlof

Jouw werknemer in dienstverband heeft recht op verlofregelingen bij bevalling, stervensbegeleiding, rouw, en feestdagen. En daarnaast ook op wettelijke regelingen, zoals zwangerschaps-, ouderschaps- en zorgverlof. Het is belangrijk duidelijke regels te hebben waarbij je ook een verlofregistratie bijhoudt. Vooral bij ziekte, waar bijzondere regels voor verlofdagen gelden. Lees er snel meer over.

Zwangerschaps-, ouderschaps- en zorgverlof volgens de cao

Als je werknemer zwanger is, heeft ze recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof volgens de Wet Arbeid en Zorg. Dit verlof duurt in totaal 16 weken, waarvan 6 weken voor de bevalling en 10 weken erna. De dag van de bevalling hoort nog bij het zwangerschapsverlof. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een Ziektewetuitkering van 100% van het maximum dagloon. In sommige gevallen betaalt de werkgever het loon door. 

 

Ouderschapsverlof staat open voor alle werknemers met een familierechtelijke betrekking tot een kind jonger dan 8 jaar. Je hebt recht op maximaal 26 keer je arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof. De invulling van dit verlof bepaal de werknemer zelf, en de werkgever kan het alleen weigeren bij zwaarwegende redenen. 

 

Kortdurend zorgverlof is mogelijk als iemand in de directe omgeving plotseling ziek wordt. 

 

Bekijk zwangerschaps-, ouderschaps- en zorgverlof

Vergroot je kennis

Verlofvormen in de Bouw & Infra

Krijg inzicht in alle soorten verlof die van toepassing zijn in de bouw- en infrasector.

Ontdek de meest gestelde vragen over calamiteitenverlof en kinderopvang

We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden over kinderopvang calamiteitenverlof en vakantie voor je op een rij gezet, met hieronder een korte samenvatting:

 

Kinderopvang en Calamiteitenverlof

 • Werknemers hebben recht op calamiteitenverlof als kinderopvang moeilijk is door bijvoorbeeld school- of kinderopvangsluitingen.
 • Calamiteitenverlof valt niet onder kort verzuim en moet door de werkgever worden doorbetaald.
 • Calamiteitenverlof is kortdurend en biedt geen oplossing voor langdurige opvangproblemen.
 • Werkgevers worden gevraagd begrip te tonen voor werknemers die moeite hebben met opvangregelingen.
 • Praktische oplossingen als opvang niet geregeld kan worden:
 • Gebruik vakantie- of roostervrije dagen, individueel budget, overwerkcompensatie, of spaaruren.

 

Vakantie

 • Werknemers kunnen niet eenzijdig goedgekeurde vakanties intrekken.
 • Een collectieve zomersluiting moet uiterlijk op 1 december worden medegedeeld.
 • Werkgevers mogen afspraken maken over vakantieperiodes, maar werknemers kunnen niet verplicht worden in een bepaalde periode vakantie op te nemen.

 

Voorbeelden van kort verzuim

Als je werknemer kort verzuim wilt opnemen, bijvoorbeeld voor een doktersbezoek, trouwerij, of ziekenhuisbezoek, biedt de cao Bouw & Infra hier mogelijkheden voor. We vertellen je wat deze regels precies zijn en hoe het zit met andere specifieke situaties zoals feestdagen, examens of verhuizing. Ook ontdek je wanneer werknemers recht hebben ook een loondoorbetaling- en wanneer niet. 

 

Bekijk kort verzuim

Download het voorbeelddocument ouderschapsverlof

Dit voorbeelddocument kan je sturen naar je medewerkers om het verzoek tot ouderschapsverlof in te dienen.

Bekijk ook

Vakantie

Alles wat je moet weten rondom de afspraken over vakantie in de cao Bouw & Infra.