Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Europese unie

Europese Unie

In Brussel worden er steeds meer beslissingen genomen die invloed hebben op de bouw- en infrasector, zoals bijvoorbeeld de stikstof- en PFAS-problematiek. René Meyboom, onze lobbyist in Brussel, zorgt ervoor dat jouw stem en die van alle andere Nederlandse bouwers gehoord wordt.

Vind meer informatie over

Lobbyen in Brussel

René meyboom lobbyt voor regelgeving die gunstig is voor onze bouw- en infrabedrijven. Denk hierbij aan thema’s zoals duurzaamheid, digitalisering en eerlijke concurrentie. Hierbij nodigt René bestuursleden en bedrijven uit om naar Brussel te komen en in gesprek te gaan met Europarlementsleden. Ontdek hoe we betrokken blijven en het verschil maken!

 

Bekijk Europese Unie

FIEC

In essentie fungeert de FIEC als een vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor de Europese bouw- en infrasector, met als doel het bevorderen van een gezonde en competitieve bouwindustrie binnen de Europese Unie.

 

Bekijk FIEC

De EU taxonomie: onderscheid je met duurzaamheid

Europa wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat kan alleen als overheden, investeerders en bedrijven meer investeren in duurzame economische activiteiten. Om dit te stimuleren ontwikkelde de Europese Unie de EU-Taxonomie, deze beschrijft wat duurzame investeringen zijn. Alle bedrijven die onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vallen zijn verplicht om over de EU-Taxonomie rapporteren.

 

Bekijk EU taxonomie

De EU taxonomie in een notendop? Download de flyer!

Wat is de EU-Taxonomie? Wanneer val je onder de CSRD? Wat zijn de kansen voor de bouwsector? Antwoorden op deze en 8 andere vragen publiceerden we met praktische voorbeelden in de flyer EU-Taxonomie verduidelijkt in 11 stappen. Bereid je voor op nieuwe eisen aan financiële verslaglegging.

Bekijk ook eens

Marktomstandigheden

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt.

Wetten en regels

Alle belangrijke wetten en regels voor de bouw & infra gemakkelijk en praktisch omschreven.

Stikstof

Ontdek de laatste vorderingen, beslissingen en uitspraken rondom stikstof.

Gerelateerd nieuws

Maandag 11 maart 2024
Europees Parlement zet belangrijke stap voor nieuwe rijbewijsregels elektrische bussen

Het Europees Parlement stemde onlangs in met een nieuwe rijbewijsrichtlijn waarin is opgenomen dat elektrische bussen tot 4.250 kilo met een B-rijbewijs bestuurd mogen blijven worden. Dit zet de deur open voor nieuwe rijbewijsregels in Nederland.

Maandag 10 januari 2022
EU wijzigt regelgeving energieprestaties van gebouwen

In het kader van de klimaatdoelstelling en meer in het bijzonder de Europese “Green Deal” heeft de Europese Commissie veel bestaande regelgeving tegen het licht gehouden. Zo ook de bekende energieprestaties van gebouwenrichtlijn, de EPBD.