Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Europese unie
  4. Eu taxonomie

CSRD en EU Taxonomie

Europa wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat kan alleen als overheden, investeerders en bedrijven meer investeren in duurzame economische activiteiten. Om dit te stimuleren ontwikkelde de Europese Unie de EU-Taxonomie, deze beschrijft wat duurzame investeringen zijn. Alle bedrijven die onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vallen zijn verplicht om over de EU-Taxonomie rapporteren.

EU Taxonomie verduidelijkt in 11 stappen met praktische voorbeelden

Wat is de EU-Taxonomie? Wanneer val je onder de CSRD? Wat zijn de kansen voor de bouwsector? Antwoorden op deze en 8 andere vragen publiceerden we met praktische voorbeelden in de flyer EU-Taxonomie verduidelijkt in 11 stappen. Ook als mkb’er kan je dus voordeel halen aan het in lijn brengen van de financiële administratie met de rapportageverplichtingen uit de EU-Taxonomie.

De EU taxonomie in een notendop? Download de flyer!

Wat is de EU-Taxonomie? Wanneer val je onder de CSRD? Wat zijn de kansen voor de bouwsector? Antwoorden op deze en 8 andere vragen publiceerden we met praktische voorbeelden in de flyer EU-Taxonomie verduidelijkt in 11 stappen. Bereid je voor op nieuwe eisen aan financiële verslaglegging.

Rapportage verplichting EU Taxonomie

De huidige EU Taxonomie verplichting geldt voor bedrijven onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) die aan beide onderstaande criteria voldoen:

  • > 500 werknemers
  • Bedrijf met openbaar belang: beursgenoteerde bedrijven, banken of verzekeraars

Deze bedrijven moeten in 2022 voor het eerst rapporteren over 2021.

Vanaf 2023 volgt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) de NFRD op. Naast beursgenoteerde bedrijven vallen dan ook bedrijven onder de verplichting die aan twee van de drie onderstaande criteria voldoen:

  • > 250 werknemers
  • Balanstotaal > 20 miljoen euro
  • Netto-omzet > 40 miljoen euro

Deze bedrijven moeten in 2026 voor het eerst rapporteren over 2025.

EU Taxonomie in relatie tot financiering

De EU werkt aan Green Bonds: Beleggingen met een positieve impact op het milieu. En aan andere EU subsidieregelingen. Voorwaarde om hier gebruik van te maken is dat de duurzaamheid van de investering gekwantificeerd wordt conform de EU Taxonomie. Daarnaast zijn vrijwel alle financiële instellingen verplicht te rapporteren conform de EU Taxonomie. De kans is dus groot dat zij steeds meer eisen gaan stellen aan hun project- en bedrijfsfinancieringen die in lijn zijn met de EU Taxonomie.

Wat merken bouwbedrijven 

De EU Taxonomie is nog in ontwikkeling maar speelt een steeds grote rol in groene financiering. Alle bouwbedrijven krijgen te maken met gunstiger voorwaarden voor groene financieringen. Dit biedt kansen en risico’s. Als bedrijven zich er niet in verdiepen kunnen ze gunstiger financieringen mislopen en lopen ze het risico als niet duurzaam gelabeld te worden.

Daarnaast moet een aantal bouwbedrijven verplicht rapporten conform de EU Taxonomie. Of zullen bouwbedrijven daar over moeten rapporteren omdat hun opdrachtgevers daar om vragen. Of om in aanmerking te komen voor gunstige financiering.

Downloads

Bekijk ook

FIEC

De FIEC is de koepel van Europese brancheorganisaties in de bouw- en infrasector.