Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Wet kwaliteitsborging wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door onder meer het inschakelen van private kwaliteitsborgers.

Hulpmiddelen

Drie doelen Wet kwaliteitsborging

De Wkb heeft drie doelen:

 • Een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
 • Een verbeterde positie van de consument
 • Het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

Wat verandert er precies?

 • De aansprakelijkheid van de aannemer wordt verruimd. Ook als gebreken NIET bij oplevering geconstateerd zijn, blijft de aannemer aansprakelijk. Tenzij de gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.
 • De 5%-regeling voor de woningbouw gaat veranderen. Het komt neer op vrijgave van de laatste 5% op expliciet aangeven van de consument/opdrachtgever. De bouwer moet daarom het moment van oplevering duidelijk communiceren aan de consument.
 • De aannemer heeft bij woningbouw een informatieplicht en moet de consument/opdrachtgever informeren over de wijze van verzekeren voor gebreken en afbouw.
 • De aannemer moet bij oplevering een opleverdossier aan de consument/opdrachtgever overhandigen waarin volledig inzicht geboden wordt in de nakoming van de overeenkomst.
 • Het stelsel van toetsing op relevante aspecten van kwaliteit wordt aangepast.
 • Vóór in gebruik name van een bouwwerk is een goedkeurende verklaring van een kwaliteitsborger nodig.

Gevolgen voor bouwbedrijven

Wat blijft?
 • Aanvraag omgevingsvergunning (welstand en bestemmingsplan)
 • Ontwerpen en) Bouwen conform Bouwbesluit en private eisen
 • Bouwbesluit gaat over in de Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving) zodra de WKB/Omgevingswet van kracht wordt.
Wat vervalt?
 • Indienen vergunningsgereed ontwerp bij gemeente
 • Toetsing en toezicht door gemeente
Wat komt erbij?
 • Toetsing en inspectie door kwaliteitsborger
 • Informatie aanleveren aan kwaliteitsborger
 • Informatievoorziening opdrachtgever
Burgerlijk wetboek Verruiming van de aansprakelijkheid voor gebreken, strengere eisen aan de waarschuwingsplicht, wel of geen opleverdossier, en bij nieuwbouwwoningen een aanscherping van de informatieplicht (de 5% regeling en eventuele zekerheid voor het nakomen van verplichtingen).
Nieuw stelsel Er komt een andere toetser/toezichthouder op de bouw; De uitspraak over kwaliteit verschuift van ontwerp naar gereed product; Opleveringsverklaring van de kwaliteitsborger is nodig voor gereedmelding van de gemeente en in gebruikname pand (via de vergunninghouder).

Voordelen

 • Vroegtijdige aanlevering van gegevens ontwerp bij gemeente is niet meer nodig. Mogelijk doorlooptijdverkorting vergunningsproces en Toetsen kwaliteitsborger afgestemd op bouwproces (efficiencyvoordeel).
 • Extra set ogen werkt ‘disciplinerend’.
 • Lagere faalkosten door eerder ontdekken van non-conformiteit.
 • Kennis inbreng kwaliteitsborger werkt kwaliteitsverhogend.
 • Rapportage kwaliteitsborger ook bewijsvoering m.b.t. aansprakelijkheid.
 • Toename eigen interne kwaliteitsborging: aantonen dat iets voldoet vs afwijkingen registreren

Nadelen

 • Kwaliteitsborger toetst intensiever dan gemeente
 • Verruiming van de aansprakelijkheid voor gebreken
 • Toename kosten kwaliteitsborging versus afname leges (?)
 • Het bijhouden van as built informatie (ook die van onderaannemers) zorgt mogelijk voor extra administratieve lasten.

 

Voorbereiding op de Wkb

Wil je weten hoe je je goed voorbereidt op de Wkb? Doorloop dan het Wkb stappenplan. Er staan verschillende aandachtspunten in beschreven, zowel voor je bedrijf in het algemeen, als voor een specifiek project. Ook het Wkb infoblad bevat handige informatie om je verder voor te bereiden.

Download het Wkb stappenplan
Download het infoblad wkb

Wkb trainingen

De invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft grote gevolgen voor de organisatie van de kwaliteitsborging bij alle bouw- en infrabedrijven. Via de Bouwend Nederland Academy volg je een basistraining over de belangrijkste aspecten van de wet, een wegwijzer in de vorm van een e-book én stapsgewijze ondersteuning.

Wkb basistraining

Inzicht in wat de Wkb inhoudt | Gevolgen voor je bedrijf | 1 dag (fysiek) of 2 dagdelen (online) | Ledenprijs € 420,- (niet-leden € 685,-)

Wkb begeleidingstraject

Ondersteuning bij implementatie Wkb | Inclusief inhoud Basistraining én Wegwijzer | Vijf e-learningmodules | Ledenprijs € 920,- (niet-leden € 1699,-)

Wkb op maat

Advies over de Wkb specifiek toegespitst op jouw eigen bedrijf | Op basis van door jou aangeleverde informatie van een eigen project | Vaststellen wat de benodigde stappen zijn tot invoering van de wet per 1 januari 2024

Alle vragen rondom de Wkb beantwoord!

Heb je een vraag over de Wkb, bekijk de veelgestelde vragen van andere collega-ondernemers en vind je antwoord.

 

Bekijk Wkb veelgestelde vragen

Profiteer van financiële ledenvoordelen rondom de Wkb

BdB Bouw

Samen sterk in Circulariteit, Omgevingswet, Wkb én persoonlijke en teamontwikkeling.

De Wkb, oefenen, proefdraaien en aan de slag ermee!

Luister deze aflevering van De bouw maakt het Podcast. Presentator Iman de Vries heeft aan tafel Reina Uittenbogaard van Bouwend Nederland en Jaap Kolk van de Vereniging van kwaliteitsborging Nederland. Zij geven antwoord op veel gestelde vragen en praktische tips over hoe je nu al aan de slag kunt met de Wkb!

Bekijk ook

Overige wetten en regels

Alle belangrijke wetten en regels voor de bouw & infra gemakkelijk en praktisch omschreven.

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 9 juli 2024
WKB Begeleidingstraject

Sinds 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Deze wet heeft grote consequenties voor de organisatie van de kwaliteitsborging bij alle bouw- en infrabedrijven.

Vrijdag 7 juni 2024
Besluit over verbouw onder Wkb naar 1 december 2024

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Daarbij is kwaliteitsborging verplicht voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Het voornemen was om per 1 januari 2025 ook bij verbouwen kwaliteitsborging verplicht te stellen. Gisteren heeft minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd dat het besluit hierover een half jaar is uitgesteld.

Vrijdag 12 april 2024
Handige animatie over de Wkb voor opdrachtgevers

Vanaf 2024 wordt stapsgewijs kwaliteitsborging ingevoerd. In deze animatie van BZK wordt goed uitgelegd waar particuliere opdrachtgevers rekening mee moeten houden en welke afspraken zij moeten maken met jou als aannemer, de architect en de adviseurs. Werk je voor particuliere opdrachtgevers, dan kan je hen op deze animatie wijzen.