Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Arbeidsvoorwaarden en beloning
 4. Toeslagen en vergoedingen
 5. Verschoven uren infra

Verschoven uren Infra

In de praktijk zijn er situaties waarin bouw- en infrabedrijven niet kunnen werken binnen de Basis- of Kaderregeling. Dat is meestal omdat de opdrachtgever daarom vraagt. Dit vereist een flexibelere inzet van het personeel. De cao Bouw & Infra voorziet hierin door artikelen op te nemen over verschoven uren infra (artikel 2.4 en 5.15), ploegendiensten (artikel 2.6 en 5.8) en bereikbaarheidsdiensten (artikel 2.7 en 5.2).

Als een opdrachtgever in het bestek dat eist, kan de Basisregeling arbeidstijden (artikel 2.2) bij vernieuwing, onderhoud en reparatie van infrastructurele werken worden verschoven (art. 2.4). Het werken in verschoven uren Infra moet wel tot het hoogst noodzakelijke worden beperkt. Het werken in verschoven uren zorgt voor een verruiming ten opzichte van de basisregeling.

 • De normale arbeidsduur is gemiddeld 40 uur per kalenderweek, gemeten over een periode van dertien weken.
 • Werken buiten de grenzen van het dagvenster uit de basisregeling is toegestaan, als de werkgever en de werknemer dit schriftelijk hebben afgesproken.
 • Werken op zaterdag en zondag is toegestaan, onder de voorwaarden van de regeling verschoven uren infra
 • De toeslagen verschoven uren infra uit artikel 5.15 zijn van toepassing; de toeslag voor werken op bijzondere uren niet.
 • In onvoorziene omstandigheden mag de werkgever zonder overleg afwijken van de regel dat hij het rooster ten minste veertien dagen van tevoren aan de werknemer beschikbaar moet stellen.
 • Verder geldt dat een vierdaagse werkweek van maximaal tien uur per dag toegestaan is, als alle diensten na 20:00 uur beginnen. Maar deze vierdaagse werkweek mag niet leiden tot een lagere beloning of een lagere rechtenopbouw in bedrijfstakfondsen dan bij een vijfdaagse werkweek.

Rusttijd

 • Verder heeft de werknemer recht op een onafgebroken rusttijd van 48 uur per week. Om de week valt in die rusttijd de periode van zaterdag 6:00 uur tot zondag 21:00 uur.
 • Gaat de werknemer tijdens de werkweek over van werken op normale werktijden naar werken in verschoven uren, dan heeft hij tussendoor recht op ten minste tien uur rusttijd. Eventuele reisuren in het woon-werkverkeer komen daarbij. Om dit mogelijk te maken, mag hij de dag ervoor eerder ophouden met werken. De werkgever betaalt het vast overeengekomen loon door.
 • Is de werktijd na 20:00 uur begonnen en neemt de werknemer één of meer collega’s in zijn auto mee terug, dan heeft hij recht op een half uur rusttijd voordat hij naar huis gaat.

Roostervrije- en feestdagen

 • Gaat het om een kalenderweek waarin roostervrije dagen en/of feestdagen vallen? Dan wordt de arbeidstijd van degene die in verschoven uren werkt evenveel verkort als van degene die in normale uren werkt.
 • Oudere werknemers: de werknemer van 57 jaar of ouder hoeft in beginsel per kalenderjaar niet meer dan 30 weken in verschoven uren te werken.

 

Voor werknemers die worden ingezet op verschoven uren Infra gelden de volgende toeslagen (art. 5.15).

 • De werknemer die in verschoven uren Infra werkt, krijgt een toeslag op zijn vast overeengekomen uurloon. Deze toeslag is als volgt voor arbeid verricht:
  • Vóór 07.00 en na 20.00 uur tussen maandag 20.00 en vrijdag 07.00 uur: 30%
  • Tussen vrijdag 20.00 en zaterdag 20.00 uur: 50%
  • Tussen zaterdag 20.00 en zondag 07.00 uur: 75%
  • Tussen zondag 07.00 en maandag 07.00 uur en op feestdagen: 100%
 • Bij overwerk tijdens verschoven uren Infra krijgt de werknemer naast de toeslag verschoven uren infra, ook de overwerktoeslag (zie 5.7.) De overwerktoeslag wordt berekend over het vast overeengekomen uurloon, maar niet over de toeslag verschoven uren infra.
 • Als gedurende een periode van dertien weken uitsluitend wordt gewerkt in verschoven arbeidstijden en minder uren dan gemiddeld 40 uur per kalenderweek kan worden gewerkt, wordt voor de ontbrekende uren het vast overeengekomen loon inclusief de toeslag verschoven uren Infra van 30% uitbetaald (art. 5.15.1).

 

Terug naar toeslagen en vergoedingen.