Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Cao
  4. Cao bter
  5. O o fonds

O&O fonds

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra (O&O-fonds) maakt deel uit van de cao BTER Bouw & Infra. Het fonds subsidieert activiteiten en projecten van derden in de sector Bouw & Infra die passen binnen de doelstellingen van het fonds.

Collectieve ongevallenregeling

Naast het verlenen van subsidies, financiert het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds ook de Collectieve ongevallenregeling Bouw & Infra. De collectieve ongevallenregeling zorgt voor een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. Aon Risk Solutions in Rotterdam voert deze regeling uit.

Meer informatie over de collectieve ongevallenregeling kunt u vinden op de website van de Bedrijfstak Eigen Regelingen.