Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Digitalisering
  4. Digigo en dsgo

DigiGo en DSGO

Samen digitaal optrekken, om je eigen bedrijf of organisatie én de hele branche slimmer en sneller te maken. Dat is de kern van digiGO, de aanpak waarmee we de Gebouwde Omgeving versneld digitaliseren.

Wat is digiGO?

digiGO biedt geen blauwdruk aanpak. Het is een beweging van onderop. Overheid, opdrachtgevers en uitvoerende partijen in de ontwerp-, bouw- en technieksector trekken samen op. Zij dragen nieuwe en bestaande digitaliseringsinitiatieven en -projecten aan, die we onder de paraplu van digiGO benutten als zogenoemde digiDeals.

De ervaringen die in de praktijk worden opgedaan, zijn van nut voor anderen die met digitalisering in de slag willen én voor de programma's in het kader van digiGO:

  1. Het  ‘DSGO (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving)’
  2. Aanjagen van digitalisering, met als speerpunt ‘DigiVaardig'

Waarom is digiGO nodig?

Steeds meer bouw- en installatiebedrijven werken met data en digitale systemen. De samenhang daartussen ontbreekt nog vaak. De systemen ‘praten’ onvoldoende met elkaar. Dat is inefficiënt en staat innovatie in de weg terwijl de opgaven van de branche fors zijn.

Een paar projecten waar we trots op zijn

ILS configurator

Welke informatie heb jij van mij nodig en wat vraag ik van jou? Het opstellen en beoordelen van een informatieleveringsspecificatie is nu vaak een ingewikkeld en tijdrovend proces. Daarom ontwikkelde digiGO – samen met 130 meedenkers uit de hele bouwketen - een ILS-configurator: een online hulpmiddel om snel en eenvoudig tot een ILS te komen op basis van actuele richtlijnen en standaarden.

De eerste versie van deze ILS Configurator werd voorjaar 2023 gelanceerd. Hoe meer mensen de tool gaan gebruiken, hoe sneller deze verder verbeterd kan worden tot een baanbrekende werkwijze voor iedereen in de bouw-, ontwerp- en technieksector. Ga dus snel aan de slag! 

Referentiearchitectuur 

De afgelopen jaren hebben veel bouwbedrijven hun werkprocessen gedigitaliseerd. Tussen bedrijven onderling en met opdrachtgevers en ketenpartners is de informatie-uitwisseling echter veelal nog verre van optimaal. Daarom gaan we nu binnen digiGO gezamenlijk een referentiearchitectuur voor de gebouwde omgeving beschrijven. 

Dit project levert concreet op:

  • De beschrijving van de (keten)processen en de gegevensuitwisseling in de sector. Zie voor een voorbeeld CORA, de referentie architectuur van woningcorporaties CORA.
  • Een website waarop de referentie architectuur voor de sector wordt aangeboden
  • Een bouwsteen voor het digitale stelsel DSGO

De Expert Teams die de onderdelen van referentie-architectuur opstellen, worden samengesteld uit verschillende disciplines: opdrachtgevers en beheerorganisaties; grond-, weg- en waterbouw, technische installatiebranche en burgerlijke & utiliteitsbouw.

Doe mee met digiGO!

Slimmer digitaal samenwerken met gestandaardiseerde data. Om efficiënter, sneller en innovatiever te kunnen bouwen.

Bekijk ook

Digitaal zakendoen

De maatschappij wordt steeds digitaler. Je kunt ook als bedrijf steeds meer zaken digitaal regelen, bijvoorbeeld als je een vergunning aanvraagt bij het omgevingsloket, een offerte indient via TenderNed of als je een instemmingsaanvraag moet doen. Het bespaart tijd en geld. Veel bedrijven in onze sector zijn je voorgegaan. Hoe werkt digitaal zakendoen en waarom is het belangrijk?

Overzicht bouwsoftware

Bouwend Nederland heeft een overzicht van bouwsoftware samengesteld, waarmee je jouw bouwproces kunt digitaliseren. Dit overzicht geeft geen oordeel over de kwaliteit of geschiktheid van de software voor jouw onderneming, maar is bedoeld om het zoeken naar geschikte bouwsoftware te vergemakkelijken. Onderzoek dus altijd zelf welke software voor jouw specifieke situatie het beste uitpakt. Ervaringen van collega-aannemers kun je lezen op de websites van de leveranciers.

Virtueel bouwen met BIM

Virtueel bouwen is een werkmethodiek waarbij je ervoor zorgt dat alle relevante informatie van een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus wordt opgeslagen, gebruikt, beheerd en ondersteund door een bouwwerk informatie model (BIM).

Cyberveiligheid

Steeds meer ondernemers hebben te maken met computercriminaliteit. Dit geldt ook voor bouw- en infrabedrijven. Het hoge tempo waarop de sector digitaliseert maakt het werk makkelijker en vaak ook leuker. Deze digitalisering kent ook een keerzijde. Steeds vaker maken leden melding van computercriminaliteit. Geen reden om te stoppen met digitalisering, wel aanleiding om de digitale veiligheid in de organisatie op orde te brengen. Wij helpen daarbij.