Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Digitalisering
  4. Industrialisatie in de bouw

Industrialisatie in de bouw

Bouwbedrijven krijgen steeds meer aandacht voor digitaal samenwerken en industrialisatie. Hier liggen mooie kansen voor de toekomst.

Nog weinig machines in de bouw

De bouwsector is nog nauwelijks geïndustrialiseerd. Zo beschikt een medewerker in de bouw over ongeveer €11.100 aan waarde van machines en installaties. In de industrie is dit met ruim €115.000 meer dan tien keer zoveel. Er is dus nog veel te winnen voor de bouw!

De voordelen

Industrialisatie biedt verschillende voordelen. Allereerst leidt het gebruik van geavanceerde productiemethoden, gestandaardiseerde processen en prefabcomponenten tot een verhoogde productiviteit en snellere bouwtijden. Daardoor wordt bouwen ook betaalbaarder.
Daarnaast verbetert industrialisatie de kwaliteit en consistentie van bouwwerkzaamheden. Industrialisatie kent verschillende vormen. Bij prefabricage worden delen van een bouwwerk en soms zelfs hele bouwwerken vooraf geproduceerd in een fabriekshal. Prefabricage in deze gecontroleerde omgeving minimaliseert de invloed van het weer en menselijke fouten. Dit resulteert in duurzamere en beter presterende gebouwen. Ook kan je met prefabricage het aantal logistieke bewegingen van en naar de bouwplaats met tientallen procenten terugdringen.

Industrialisatie in de bouw bevordert ook innovatie door de integratie van geavanceerde technologieën, zoals automatisering, robotica en digitale ontwerptools. Zo werk je efficiënter en kan je voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame, energiezuinige gebouwen. De nieuwe functies die hierdoor ontstaan, zijn interessant voor starters op de arbeidsmarkt.

Kortom, industrialisatie draagt bij aan een meer geavanceerde, efficiënte en duurzame bouwsector.

Ontwerp

Industrialisatie begint al in de ontwerpfase. Dit omvat standaardisatie, modulaire benaderingen en geavanceerde technologieën zoals parametrisch ontwerpen. Dit versnelt het ontwerpproces, verlaagt bouwkosten en bevordert herhaalbaarheid. Het gebruik van duurzame ontwerpprincipes draagt bij aan milieuvriendelijke bouwprojecten.

Logistiek

Ook industrialisatie in de bouwlogistiek zorgt voor efficiënter werken en lagere kosten. Denk aan geavanceerde logistieke technologieën zoals slimme planningssystemen, real-time tracking en geautomatiseerde voorraadbeheerprocessen. Standaardisatie van transportmethoden en het gebruik van prefabcomponenten verminderen transportkosten van en naar de bouwplaats en minimaliseren vertragingen. Digitalisering en automatisering van logistieke taken dragen bij aan een nauwkeurigere en snellere afhandeling van materialen.

Onderhoud

Door geavanceerde technologieën in te zetten, kan je het onderhoud van gebouwen en infrastructuur beter plannen en voorspellen. Dat is belangrijk omdat de grootste kosten van een bouwwerk niet tijdens de bouw en het ontwerp worden gemaakt, maar gedurende de levenscyclus. Standaardisatie van onderhoudsprocessen en het gebruik van prefabbouwmaterialen verminderen de downtime en verhogen de betrouwbaarheid van gebouwen. Digitalisering maakt het mogelijk om snel toegang te krijgen tot onderhoudsinformatie en taken efficiënt te beheren. De industrialisatie in onderhoud resulteert zo in kostenbesparingen, verhoogde duurzaamheid en verbeterde operationele prestaties.

Knelpunten bij industrialisatie

Knelpunten in de industrialisatie van de bouw omvatten weerstand tegen verandering, complexiteit van bouwprojecten, gebrek aan standaardisatie, en de initiële investeringen in geavanceerde technologieën. De diversiteit van bouwprojecten en regelgeving kan de implementatie van gestandaardiseerde processen bemoeilijken. Er is een tekort aan geschoolde arbeidskrachten met kennis van geavanceerde technologieën. Bovendien vereist het trainen van personeel en integreren van nieuwe systemen tijd en middelen.

Aan de slag

Voor informatie en hulpmiddelen over industrialisatie in de bouwsector zijn er diverse bronnen. Online platforms zoals bouwgerelateerde websites, industriecongressen en vakbeurzen bieden inzichten en nieuws over innovaties. digiGO bevordert digitale standaarden in de bouw. Opleidingsinstituten bieden trainingen over bouwindustrialisatie en nieuwe technologieën. Daarnaast kan je samenwerken met consultants en technologiepartners om specifieke hulpmiddelen en strategieën te ontwikkelen.

Doe mee met digiGO!

Slimmer digitaal samenwerken met gestandaardiseerde data. Om efficiënter, sneller en innovatiever te kunnen bouwen.

Bekijk ook

DigiGO en DSGO

DigiGO biedt een unieke kans om samen de digitalisering in de bouw- en infrasector te versnellen.

Virtueel bouwen met BIM

Virtueel bouwen is een methode waarbij alle belangrijke informatie van een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus wordt beheerd en ondersteund door een BIM.

Cyberveiligheid

We pakken computercriminaliteit aan door de digitale veiligheid in de bouw- en infrasector te verbeteren.