Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Digitalisering
  4. Werknemer voor de toekomst

Werknemer voor de toekomst

De bouw en infra is continue aan het innoveren. Ik heb goede mensen, maar hoe help ik ze met ontwikkelen? Werknemers die nu en voor de toekomst klaar zijn. Lees meer over de mogelijkheden en hoe je dat praktisch in kan zetten.

Op de toekomst bouwen begint nu

In onze sector zijn we gewend aan cycli en we kennen de cijfers en onderzoeken. Vooruitdenken zit in het DNA. Dus ook voorbereiden op de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen en investeren in ontwikkeling en behoud van vakkrachten.

Hoe gaan we dan bouwen aan die toekomst?

Daar hebben we een meerjarenplan Toekomst voor werk voor opgezet. Doelen halen we via specifieke projecten. Allemaal om leden technologische ontwikkelingen te omarmen en bedrijven stimuleren om te investeren in veiligheid en menskracht. Hiermee vergroten we de aantrekkingskracht voor de sector. Gaan we als sector slimmer en efficiënter werken en zorgen we dat technologische en sociale innovatie breed toegankelijk wordt en blijft. Door je arbeidskrachten te ondersteunen met technologie en door vaardigheden te blijven ontwikkelen, kunnen zij andere niveaus aan, werken ze efficiënter en veiliger, wordt de leertijd verkort en blijven ze langer fit.

Het plan van Toekomst voor werk, de doelen en de projecten vind je hier.

De Bouw maakt het slim

Ondernemen kan alleen als je durft. Durven anders te kijken naar nieuwe oplossingen. Die slimme oplossingen op het gebied van proces, techniek en samenwerking in de bouwketen zijn de inspiratie voor andere ondernemers om op verder te bouwen.

Kijk voor meer informatie en inspiratie op De bouw maakt het slim.

Nu bouwen aan morgen

De hoeveelheid trends en ontwikkelingen lijkt soms overweldigend. Voor bouw- en infrabedrijven is het lastig te bepalen met welke ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. Welke kansen ontstaan er? Op welke zaken moet je je als bedrijf voorbereiden? In de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen staan vier thema's centraal om bedrijven in de bouw- en infrasector te begeleiden naar de toekomst.

Onderwijs

We stimuleren kinderen en jongvolwassenen voor de bouw en infra door samen te werken met het onderwijs en opleidingen.

Omscholing en bijscholing

Trek zij-instromers en switchers aan naar jouw bedrijf in de bouw en infra voor baankansen met toekomstperspectief.