Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Wetten en regels
 4. Omgevingswet

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Via deze themapagina vind je de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving. Daarnaast zijn er links naar verdiepende informatie en tools opgenomen.

Belangrijkste wijzigingen

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Dat heeft ook gevolgen voor (infra)bouwbedrijven. De belangrijkste wijzigingen lees je hieronder.

Vergunningen

 • De vergunningaanvraag wordt digitaal ingediend. Per bouwproject vraag je meestal nog maar één vergunning aan, waarin verschillende activiteiten/werkzaamheden tegelijk worden aangevraagd. Het systeem zorgt er automatisch voor dat de deelaanvragen bij de juiste instanties en overheden terecht komen;
 • Het blijft wel mogelijk om het aanvraagproces op te knippen en de vergunning voor bepaalde delen van het project later aan te vragen;
 • Vooroverleg met de gemeente blijft mogelijk, dit kan worden aangegeven in de digitale aanvraag;
 • Op de meeste aanvragen moet binnen 8 weken beslist worden. Die termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. De uitgebreidere procedure van 26 weken wordt toegepast als een aanvraag niet past binnen het omgevingsplan (opvolger bestemmingsplan, zie verderop).

Omgevingsplannen

 • Iedere gemeente heeft straks één omgevingsplan in plaats van tientallen, en soms honderden, bestemmingsplannen per gemeente;
 • Het omgevingsplan is globaler dan een bestemmingsplan, dat biedt meer ruimte aan eigen initiatieven van burgers en bedrijven;
 • Veel gemeentelijke regels 'verhuizen' naar het omgevingsplan. Het omgevingsplan mag regels bevatten over:
  • Het gebruik van gronden en bouwwerken;
  • Het bouwen en in stand houden van bouwwerken.

Wat een omgevingsplan precies is en wat er in mag staan vind je hier. Meer informatie over het verschil tussen omgevingsplannen en bestemmingsplannen is hier te vinden.

Betrekken omgeving oftewel 'participatie'

In sommige gevallen is het nodig om de omgeving te betrekken voordat een aanvraag wordt ingediend. Voor initiatieven van burgers en marktpartijen gelden over het algemeen minder regels dan voor initiatieven van de overheid zelf. Alle ins- en outs over 'wat, wanneer, door wie en hoe?' is te lezen in onze 'Handreiking participatie bij bouw- en infrastructuurprojecten'.

Download hier de handreiking

Veiligheid op en rond de bouwplaats

In sommige gevallen moet een bouwveiligheidsplan worden gemaakt en een veiligheidscoördinator worden aangewezen. Om te kijken of dat verplicht is wordt door de opdrachtgever en/of aannemer een risicomatrix ingevuld. Eerst moeten de voorvragen worden ingevuld. Wordt één of meer voorvragen met 'ja' beantwoord dan moet de volledige risicomatrix worden ingevuld. Scoort het werk twaalf of meer punten in de matrix, dan zijn het opstellen van een bouwveiligheidsplan en de aanstelling van een veiligheidscoördinator verplicht;

Meer informatie over veiligheid bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden is te vinden op deze website.

Belangrijke aspecten van de Omgevingswet toegelicht

In onderstaand webinar over de Omgevingswet gaan we in op een aantal zaken die voor onze leden van belang zijn. Het eerste deel bestaat uit algemene onderwerpen die voor de meeste bouw- en infrabedrijven relevant zijn, bijvoorbeeld over het nieuwe digitale stelsel (DSO). Daarna komen meer specifieke onderwerpen aan bod, zoals veiligheid op en rond de bouwplaats en een aantal milieuonderwerpen zoals bodemsanering. De presentatie die in het webinar gebruikt wordt is hier te downloaden. In deze presentatie kun je doorklikken naar allerlei verdiepende informatie.

Digitaal loket: Digitaal Stelsel Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is gekoppeld aan een nieuw digitaal loket, het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Het DSO combineert een aantal bestaande loketten, namelijk het Omgevingsloket Online (OLO), Ruimtelijkeplannen.nl en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Het DSO biedt net als het Omgevingsloket Online een vergunningencheck en een aanvraagmodule voor vergunningen. Ook meldingen kunnen via het DSO worden gedaan. Via 'regels op de kaart' kan bovendien bekeken worden welke regels gelden op een locatie. Dit kan vooral initiatiefnemers, bijvoorbeeld ontwikkelende bouwers, helpen met welke gemeentelijke, waterschaps- en provinciale regels gelden op een specifieke plek.

Bekijk de video's over het nieuwe DSO

Er zijn een aantal voorlichtings- en instructiefilmpjes gemaakt die laten zien hoe het nieuwe DSO werkt. Door deze te bekijken voor de Omgevingswet in werking treedt kun je alvast kennismaken met en voorbereiden op het nieuwe DSO.

Dit vind je misschien ook interessant

Martijn Verwoerd
beleidsadviseur publiekrecht
E-mailadres

Bekijk ook

Wetten en regels

Alle belangrijke wetten en regels voor de bouw & infra gemakkelijk en praktisch omschreven.

Arbowet en regelgeving

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit recht is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI)

De WAADI bevat regels voor arbeidsbemiddeling, waaronder het uitzenden van personeel.

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de eu (WagwEU)

In de WagwEU staan de arbeidsvoorwaarden voor tijdelijke buitenlandse gedetacheerde werknemers met een buitenlandse werkgever.