Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Lidmaatschap
  3. Advies op maat
  4. Bouwrechtadvies
  5. Casus afrekening meer en minderwerk

Casus: Afrekening meer- en minderwerk

Regelmatig stuiten de juristen van Bouwend Nederland Advies op dossiers met daarin afrekeningen voor meer- en minderwerk waarvoor de aannemer betaling verlangt. Zodra zo'n afrekening is opgesteld en aan de opdrachtgever is gegeven, is de visie van de aannemer op het meer- en minderwerk duidelijk vastgelegd.

Meerwerk

Bij meerwerk ontstaat vaak discussie. Opdrachtgevers beweren regelmatig dat ze niet op de hoogte waren van het extra werk en dus ook niet verwachten dit te betalen. Voor de aannemer is dit een lastige situie, omdat de wet voorschrijft dat hij de opdrachtgever vooraf moet informeren over eventuele extra kosten door wijzigingen. In contracten kan hiervan niet worden afgeweken. Dit is zo geregeld zodat de opdrachtgever de kans krijgt zijn plannen aan te passen om binnen budget te blijven, eventueel door andere werkzaamheden niet uit te laten voeren. Maar wat als de aannemer vergeet te wijzen op de extra kosten, terwijl het voor de opdrachtgever duidelijk was dat deze aanvullende werkzaamheden niet gratis zouden zijn? Gelukkig heeft de Hoge Raad besloten dat als het voor de opdrachtgever duidelijk moet zijn dat aan zijn wensen kosten verbonden zijn, hij zelf de aannemer moet benaderen voor een prijsopgave. Als de opdrachtgever dit nalaat, heeft de aannemer alsnog recht op een redelijke vergoeding.

Minderwerk

Voor minderwerk geldt dat de bewijslast bij de opdrachtgever ligt. Echter, wanneer een aannemer zijn berekening van meer- en minderwerk presenteert, kan hij risico lopen. Elk genoemd minderwerk in zijn afrekening wordt gezien als het minimaal te verrekenen bedrag. De opdrachtgever hoeft alleen bewijs aan te dragen als hij meent dat het bedrag te laag is ingeschat. Zo was er een geval waarin een aannemer zijn berekening van €10.000 voor meerwerk en €7.500 voor minderwerk stuurde, wat betekende dat de opdrachtgever netto €2.500 moest betalen. Wanneer het meerwerk in een rechtszaak wordt afgewezen, staat het opgegeven minderwerk nog steeds vast, wat nadelig kan zijn voor de opdrachtgever. Dit kan als een bittere pil ervaren worden.

Tip

Het is cruciaal om tijdig te communiceren en vast te leggen wat het meer- en minderwerk inhoudt. Dit voorkomt latere discussies en conflicten. Controleer ook altijd zorgvuldig de afrekening voordat deze wordt verstuurd.