Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Lidmaatschap
  3. Advies op maat
  4. Bouwrechtadvies

Bouwrechtadvies

Als ondernemer in de bouw en infra kom je vaak voor vragen te staan die zowel financiële als juridische gevolgen kunnen hebben. Dit omvat zaken zoals oplevering, aansprakelijkheid, onwerkbare dagen, meer- of minderwerk en de keuze van het meest geschikte contracttype voor jouw situatie. Voor juridische vragen of bijstand kun je vertrouwen op de expertise van Bouwend Nederland Advies. Onze juridische professionals zijn beschikbaar om je te ondersteunen!

Bouwrechtadvies, zó werkt het

Juridische vraag? Bijstand nodig?

Neem contact met ons op: bel 079-3252 250 of mail naar advies@bouwendnederland.nl.

Stuur ons een bericht.

Onze juristen gaan aan de slag

Let op! Heb je een geschil met een ander lid van Bouwend Nederland? Dan kunnen wij je helaas niet helpen.

Kosteloos tot 30 minuten

Is het antwoord op je vraag snel te geven? Dan hoef je niets voor het advies te betalen. Is er meer tijd nodig? Dan geldt ons ledentarief van € 135,- per uur.

Let op: per 1 mei 2024 wordt het tarief verhoogd van € 135,- naar € 150,- per uur. Lees hier meer over deze tariefswijziging.

Infobladen bouwrecht

Bekijk onze serie infobladen over bouwrecht, waarin we belangrijke onderwerpen behandelen zoals geschillen, garanties, aansprakelijkheid en meer.

Bouwrecht casussen

Wanbetaling en retentierecht
Discussie voor of tijdens oplevering
Wijzigingen in het bouwplan bij nieuwbouw kunnen geld kosten
Afrekening meer- en minderwerk

Veelgestelde vragen over bouwrecht

Is er een alternatief voor afbouwgarantie?

Sinds het begin van de coronacrisis wordt er door hypotheekverstrekkers steeds vaker de eis aan de opdrachtgever gesteld dat de te bouwen woning met afbouwgarantie van bijvoorbeeld Woningborg of Bouwgarant wordt gebouwd. Vaak krijgen we de vraag of er geen alternatief voor een dergelijke afbouwgarantie bestaat, met name indien de aannemer niet is aangesloten bij een van bovengenoemde stichtingen.

Het antwoord is ja. Partijen kunnen een bankgarantie overeenkomen, die kan worden ingeroepen in het geval de aannemer in surseance van betaling of faillissement verkeert, en de woning nog niet af is. De bankgarantie kan het risico van extra kosten die een andere aannemer maakt -boven op het restant van de aanneemsom- om de woning te kunnen afbouwen, afdekken. Echter niet iedere hypotheekverstrekker stemt met dit alternatief in en soms is er discussie over de hoogte van de af te geven bankgarantie.

Tip: Bespreek met de opdrachtgever of als alternatief voor een afbouwgarantie, een bankgarantie of voorfinanciering door de aannemer mogelijk is.

Hoe zat het ook alweer met onwerkbare werkdagen?

In de praktijk lopen veel van onze lidbedrijven aan tegen een discussie met de opdrachtgever over de vraag of op tijd is opgeleverd en wat daarvan de consequenties zijn. Dat speelt in het geval waarin geen vaste einddatum voor oplevering is overeengekomen, maar een bouwtijd in werkbare werkdagen.

In geval van te late oplevering de aannemer in veel gevallen een korting of gefixeerde schadevergoeding per kalender- of werkdag verschuldigd. De hoogte hiervan is vastgelegd in de gebruikelijk algemene voorwaarden (UAV 2012, AVA 2013 herzien december 2014, de Covo2010 en de modelcontracten van de waarborgende instellingen). Soms wijkt een opdrachtgever in de overeenkomst van deze standaard bedragen af met hogere bedragen. Als de bouwtijd is uitgelopen door onwerkbare werkdagen wegens weeromstandigheden, zal de aannemer moeten bewijzen dat deze dagen voor hem ook daadwerkelijk onwerkbaar zijn geweest. De gebruikelijke algemene voorwaarden bepalen dat de aannemer hele onwerkbare werkdagen kan opvoeren als hij gedurende 5 uren het grootste gedeelte van het personeel en materieel niet heeft kunnen werken. Soms mag de aannemer ook halve werkbare werkdagen opvoeren, het gaat dan om 2 uur in plaats van 5 uur.

De aannemer kan hele of halve onwerkbare werkdagen als gevolg van slecht weer onderbouwen met een overzicht van Infoplaza via onze website. Men kiest dan een weerstation op basis van een postcode van de locatie van de bouwplaats. Een onwerkbare werkdag op dat overzicht hoeft overigens niet in alle gevallen ook daadwerkelijk onwerkbaar te zijn geweest. Dat is afhankelijk van de stand van het werk.

Tip: Het voeren van een goede projectadministratie, waarin ofwel in een dagboek of bouwverslagen onwerkbare werkdagen worden opgetekend, is nog altijd het beste. Zeker als dit ook periodiek met opdrachtgever wordt gedeeld. Dat voorkomt ook veel discussies achteraf.

Wat is het verschil tussen garantie en aansprakelijkheid?

Bij Bouwend Nederland Advies krijgen we vaak de vraag of wij voorbeelden hebben van garantiebepalingen. Ook wordt in dat kader vaak gesproken over “wettelijke garantie”. Garantie is niet in de wet geregeld en is ook niet verplicht. Bouwend Nederland heeft dan ook geen model garantieverklaring. Aansprakelijkheid is wel in de wet (en ook in de meeste algemene voorwaarden) opgenomen.

Het grote verschil tussen aansprakelijkheid en garantie is de bewijslast. Bij aansprakelijkheid dient de opdrachtgever aan te tonen dat het gebrek aan de aannemer is toe te rekenen, bij garantie moet de aannemer het gebrek in beginsel herstellen tenzij hij kan aantonen dat het niet onder de garantie valt (bijvoorbeeld omdat er sprake is van achterstallig onderhoud, verkeerd gebruik of schade door een derde).

Onze adviseurs

Peter Vermeij
Juridisch adviseur bouwrecht
E-mailadres
Jean-Luc Verbunt
Juridisch adviseur bouwrecht
E-mailadres
Marc Theuns
Juridisch adviseur bouwrecht
E-mailadres