Logo Bouwend Nederland

400 miljoen extra voor Schoon en Emissieloos Bouwen

Donderdag 1 december 2022

Het kabinet stelt 400 miljoen euro extra beschikbaar voor het programma Schoon en Emissieloos Bouwen. Het is één van de nieuwe maatregelen in de aanpak van de stikstofproblematiek. Bouwend Nederland is blij dat de wens voor deze extra financiële impuls is gehonoreerd. In combinatie met ondersteunende subsidieregelingen kunnen we nu echt stappen zetten. Binnen platform De Groene Koers delen bedrijven ervaringen over de inzet van emissieloos materieel.

Het kabinet kondigde vorige week nieuwe maatregelen aan in de stikstofaanpak. Onderdeel van deze plannen is 400 miljoen euro extra voor het programma Schoon en Emissieloos bouwen (SEB). Een taskforce van kabinet, medeoverheden, marktpartijen en kennisinstellingen gaat in kaart brengen hoe we de middelen voor dit programma effectief kunnen inzetten. Doel is de bouw verder verduurzamen. 

Samen inzetten op emissieloos bouwen

Steeds meer bouwbedrijven werken met emissieloos materieel of zorgen via andere maatregelen dat de uitstoot in de bouw afneemt. Zekerheid over gunningen op duurzaamheid is nodig om versneld deze grote investeringen te doen. Daarnaast helpen subsidieregelingen om duurzame keuzes te maken. Vanaf 10 januari 2023 is het weer mogelijk om in te schrijven voor de subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s. Ook komt er vanaf 2024 een nieuwe subsidie voor waterstoflaadstations en bijbehorend wagenpark

De Groene Koers

De Groene Koers werkt samen met het programma Schoon en Emissieloos bouwen aan een uitstootvrije(re) sector in 2030. Bouwend Nederland is een van de initiatiefnemers van De Groene Koers, samen met BMWT, CUMELA, VHG en MKB Infra. Bij de start van het platform in 2020 investeerde nog maar een beperkt aantal bouwbedrijven in emissieloos materieel. Inmiddels is De Groene Koers een levendig platform met veel goede voorbeelden van de inzet van elektrisch materiaal.  

Hoe verder…

Na de Porthos-uitspraak is het nóg belangrijker geworden om de tijdelijke stikstofuitstoot bij bouwen te verminderen. Het programma Schoon en Emissieloos bouwen is onderdeel van de Stikstofwet, waarbij twee keer 500 miljoen euro werd gereserveerd. Bouwend Nederland pleit ervoor om nu ook de tweede tranche naar voren te halen. Op die manier kunnen bedrijven hoge investeringen in emissieloos materieel gaan doen. Daarnaast is het belangrijk dat (decentrale) opdrachtgevers daadwerkelijk zwaarder gaan gunnen op duurzaamheid.

Alleen door met voorrang stikstofruimte vrij te maken voor de bouwsector, geplande projecten versneld te vergunnen en de aanschaf van schoner bouwmateriaal te subsidiëren kan het kabinet zijn eigen ambities op het gebied van woningbouw, energietransitie en mobiliteit halen.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.