Logo Bouwend Nederland

Aanbrengen dakbedekking: deze preventiematerialen moeten er zijn

Zondag 1 oktober 2023

In de rubriek Incident in beeld neemt Bouwend Nederland een ongeval op of rond de bouwplaats onder de loep. Wat vond er precies plaats? Welke veiligheidsrisico's speelden bij deze werkzaamheden een rol? Wat is er ondernomen direct na het ongeval. Maar vooral ook: welke maatregelen kun je nemen om dit te voorkomen? Deze keer: een ongeval bij het aanbrengen van dakbedekking.

Wat is er gebeurd?

De dakdekker draaide voor de schaft de gaskraan op zijn gasfles dicht en liep naar beneden naar de schaftkeet. Hij werd beneden geroepen door een metselaar die nog aan het werk was, die een beginnende brand zag op het onder hem gelegen dak. De dakdekker zag geen kans het vuur te doven en de brand breidde zich steeds verder uit. Na 3 minuten was de beginnende brand veranderd in een dakvlak van bijna 10 m2 dat in brand stond en de brand werd snel groter. Het betreffende dakvlak is aan één zijde enkele meters verwijderd van een in gebruik zijnde supermarkt en aan de andere zijde van een appartementencomplex in aanbouw.

Waarom is het gebeurd en, hoe liep het af?

In de gasslang die naar de brander liep bevond zich nog gas, waardoor de brander nog anderhalve minuut een vlam gaf. De E-folie die op het dakvlak lag, als eerste laag van het daksysteem, waaide open viel op de brander, waarna de folie vlam vatte. Al snel begon ook de isolatie en dakbedekking te branden. Een metselaar die nog aan het werk was zag de beginnende brand en riep de dakdekker. Deze rende naar zijn bus en pakte een brandblusser waarmee hij naar boven liep om de brand te doven. De brandblusser functioneerde niet en de dakdekker kon er geen schuim uit krijgen. Om zich heen kijkend besloot hij een plaat dakbedekking te gebruiken om de brand af te sluiten van zuurstof. Dit mislukte tot twee keer toe, de isolatieplaat vatte snel zelf vlam en ternauwernood werd een 2e brandhaard voorkomen.

Een medewerker van een ander bedrijf bedacht om de ditzelfde te doen, maar dan met OSB-platen die in de buurt stonden. Hiermee lukte het om de brand onder controle te krijgen en de vlammen te doven.

Direct na het ongeval

Dit incident is gelukkig qua schade beperkt gebleven tot materiële schade. De overtuiging is echter, dat zonder het idee van een derde en de adequate toepassing hiervan, de brand binnen afzienbare tijd onbeheersbaar zou zijn geworden voor de dakdekker. De, door de zwarte rookwolken gealarmeerde, uitvoerder en timmerman waren beide onderweg met een brandblusser die op strategische plaatsen op de bouw stonden opgesteld. Deze hadden het wellicht nog voorkomen, maar anders was een onbeheersbare situatie een feit geweest. Er is nagegaan of de brand niet verder smeulde in het dakpakket en het aangetaste gedeelte is verwijderd en opnieuw aangebracht. De VGM-coördinator op de bouw heeft dit gecoördineerd en een ongevalsformulier opgesteld. De VGM-coördinator van het bedrijf heeft met de verantwoordelijke personen bij de dakdekker gesproken en afspraken gemaakt om de werkwijze te verbeteren.

Preventieve maatregelen

Dit is een typisch voorbeeld van een reeks gebeurtenissen die tot een zeer ernstige situatie leiden. Allereerst mocht de dakdekker zijn werkplek nooit verlaten zonder zekerheid dat de vlam van zijn brander gedoofd was. Op de werkplek moeten 2 blussers van 12 kg verplicht aanwezig zijn, evenals branddekens en een ehbo-koffer. Deze zaken bevonden zich echter in de bedrijfsbus. Vervolgens had de brandblusser in orde moeten zijn en/of de kennis van de dakdekker up to date om deze te bedienen. Door het ontbreken van de branddekens was er geen alternatief toen de blusser weigerde.

Meer artikelen lezen?

In de rubriek Incident in Beeld wordt regelmatig een casus besproken door een veiligheidsadviseur van Aboma.

Lees alle artikelen

Gerelateerd nieuws

Maandag 13 mei 2024
Van harte welkom bij de KAM-bijeenkomsten in jouw regio

Houd jij je bezig met veiligheid en arbozaken en wil je graag op een laagdrempelige manier kennis opdoen en bovendien vakgenoten ontmoeten? Kom dan vooral eens naar een van de KAM-bijeenkomsten in jouw regio. Tijdens deze bijeenkomsten komen inhoudsdeskundigen een presentatie geven of een praktische workshop geven, zoals dit jaar over verbindend adviseren.

Dinsdag 7 mei 2024
Lancering webtool constructieve veiligheid: Borgr

Tijdens het symposium van Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) op 2 mei in Utrecht werd de nieuwe webtool Borgr met groot enthousiasme gelanceerd. Dura Vermeer heeft aan de wieg gestaan van dit product, dat zijn oorsprong heeft in het ongeval met het instorten van het tribunedak in aanbouw van stadion Grolsch Veste in 2011.

Vrijdag 26 april 2024
Op weg naar ViA: eis trede drie SCL per 1 juli 2026

Eerder vertelden we al dat de verzwaring van de ViA-eis naar trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) is uitgesteld naar 1 juli 2026. Voordat dit wordt ingevoerd, zal de Governance Code voor de Bouw (GCVB) een aantal zaken nader onderzoeken en uitwerken.