Logo Bouwend Nederland

Aansluiten nutsvoorzieningen niet langer knelpunt bij oplevering nieuwbouw

Donderdag 16 juli 2020

In de bouw is prefab niet meer weg te denken. Om te zorgen dat het aansluiten van nutsvoorzieningen hier beter op aansluit, is het afgelopen jaar gewerkt aan het project 'Prefab meterkast'. Deze prefab meterkast wordt al in het begin van de bouwfase aangesloten, waardoor het achteraf aansluiten van gas, elektriciteit, water en internet niet meer voor vertraging zorgt bij oplevering van nieuwe woningen.

In de woningbouw worden prefab elementen en modulair bouwen steeds meer toegepast om de doorlooptijd te verkorten. Aanhaken en meedenken over een ander moment waarop de meterkast geplaatst wordt en waarop de nutsvoorzieningen vervolgens worden aangesloten is een logisch gevolg. Het tijdens de ruwbouw aansluiten van de prefab meterkast helpt bij het verhogen van de voorspelbaarheid van de keten, waardoor onze gemeenschappelijke eindklant krijgt wat hij nodig heeft en verwacht; dat alles 'het doet' zodra hij zijn huis betrekt. Dat het bad gevuld kan worden, het ei gebakken kan worden in de nieuwe keuken en de kinderen naar Netflix kunnen kijken.

Wat is eigenlijk een prefab meterkast?

De prefab meterkast (video) is een kant-en-klare meterkast, inclusief een bodemplaat met de juiste doorvoeropeningen. Uiteraard voldoet dit aan alle gangbare eisen. Zodra de fundering en de vloer gereed zijn, wordt de prefab meterkast hierop geplaatst, geïnstalleerd en aangesloten op de netwerken. Dus nog voordat de muren van de woning er staan, is de definitieve meterkast een feit. De aansluitingen zijn direct beschikbaar voor elektriciteit, warmte, water, riool en media.

Wat zijn de voordelen van de prefab meterkast?

Het grote voordeel is dat de aansluiting niet meer in de afbouwfase, maar in de ruwbouwfase wordt gemaakt. Deze fase is veel beter planbaar. De afbouwfase kent een veel groter risico op verstoringen van de planning door nevenactiviteiten van metselaars, stukadoors, tegelzetters, schilders, elektriciens, loodgieters enzovoorts. Dus geen discussies meer over de steigervrije periode en ook de diepe gaten voor de woningen tijdens de afbouw behoren tot het verleden. De belangrijkste voordelen op een rijtje:

  • Nutsvoorzieningen zijn direct beschikbaar, ook tijdens de bouwfase
  • Geen tijdelijke bouwaansluiting meer nodig
  • Voorspelbare opleverdatum
  • Geen discussie over steigervrije-periode
  • Aansluiten zonder obstakels, zoals steigers en rijplaten
  • Geen sleuven voor de woning tijdens de afbouw
  • Genoeg tijd om de woning droog te stoken voor de oplevering
  • Kostenbesparing

Van eerste idee naar oplevering

Op 23 juni 2020 hebben achttien partijen op initiatief van Mijn Aansluiting een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor het aansluiten van een prefab meterkast in de ruwbouwfase opgeleverd. De NTA 8769 draagt bij aan meer duidelijkheid en transparantie ten aanzien van eisen die gesteld worden aan de prefab meterkast, het proces van vooraanleg en de kwaliteitsborging gedurende dit proces. Door een vroegtijdige en intensieve afstemming in de totale bouwketen, kan een voorspelbare oplevering van woningen en nutsinfrastructuur worden bewerkstelligd.

NTA 8769 sluit aan op de NEN 2768 'Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen' en op andere gerelateerde normen, zoals NEN 1010.

Onderstaande (keten)partijen waren betrokken bij het opstellen van deze NTA: Alliander, Beutech, Bouwend Nederland, CEHEtech, Dura Vermeer, Eaton, Enexis, Hager, Koopmans, Mijn Aansluiting, Nijhuis, Stedin, Van Wijnen, Vitens, VolkerWessels Telecom, Waterbedrijf Groningen en Waternet.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 22 mei 2024
Minder uren werken, meer plezier, hetzelfde salaris bij Hegeman

Wie wil dat nou niet: 36 uur per week werken en betaald krijgen voor 40. Hegeman Holding in Nijverdal stapte begin vorig jaar in overleg met de OR - en in navolging van IJsland - over op een kortere werkweek tegen hetzelfde salaris. Wat blijkt, het welzijn van de medewerkers verbeterde en het korte verzuim nam drastisch af bij een gelijkblijvende productie. Directeur Frank Hegeman vertelt hoe. "Het werkt twee kanten op: medewerkers hebben tijd om tot rust te komen en wij hebben gemotiveerd personeel."

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Donderdag 21 maart 2024
Vakbonden staan met actie zwaarwerkregeling op bouwplaatsen aan verkeerde loket

Sinds 1 januari 2021 kent de cao Bouw & Infra een zwaarwerkregeling. Hierdoor kunnen werknemers in onze sector met een zwaar beroep drie jaar eerder stoppen met werken. In de nieuwe cao bouw en infra is afgesproken dat de huidige zwaarwerkregeling per 1-1-2026 voortgezet wordt met 5 jaar tot 1-1-2031. Vakbonden voeren op dit moment onder andere acties bij bouwplaatsen voor verlenging van deze regeling. Wat werkgevers betreft staan ze hier aan het verkeerde loket.