Logo Bouwend Nederland

ACM en Raad van State geven beide voorrang aan woningbouwprojecten

Donderdag 25 april 2024

Bouwend Nederland pleit al tijden voor meer regie op de energie-infrastructuur en wilde een prioriteringskader in het leven roepen. We zijn daarom ook positief over het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om scholen, ziekenhuizen, nieuwe woonwijken en andere gebruikers met een groot maatschappelijk belang voortaan met voorrang aan te sluiten op het stroomnet. Ook de Raad van State gaat prioriteit geven aan hoger beroepszaken over grote woningbouwprojecten.

Het besluit van de ACM betekent dat netbeheerders vanaf 1 oktober 2024 verplicht zijn om in gebieden waar netcongestie is dit prioriteringskader te gebruiken. Prioritering is echter alleen mogelijk als er ook ruimte is om te verdelen. Deze ruimte kan gemaakt worden door bedrijven te stimuleren of verplichten om minder stroom te gebruiken tijdens spitsuren en door te bouwen, bouwen, bouwen aan de elektriciteitsinfrastructuur.

Bouwend Nederland is positief over deze maatregel, maar benadrukt dat deze flexibiliteit goed is maar dat de noodzaak voor verzwaring onverminderd groot blijft. Om die verzwaring te versnellen willen NBNL, BNL en TNL binnenkort een uitvoeringsakkoord sluiten met concrete maatregelen om sneller netcapaciteit te realiseren.

Beroepszaken woningbouwprojecten eerder behandeld

Door een tekort aan juristen en een veelheid aan complexe zaken, moeten partijen lang op een uitspraak van de Raad van State wachten. We zijn daarom ook blij verrast dat ook de Raad van State tijdelijk prioriteit gaat geven aan hoger beroepszaken over grote woningbouwprojecten. Dit maakte de Raad van State donderdag bij de presentatie van het jaarverslag bekend. Bouwend Nederland hoopt dat hiermee het aantal afgegeven bouwvergunningen snel zal stijgen en het woningtekort teruggedrongen kan worden.

Tevens heeft de ACM het ontwerp-codebesluit aansluittermijnen grootverbruik gepubliceerd. BNL heeft aan de totstandkoming van dit ontwerp-codebesluit meegewerkt en ondersteunt dit. Dit ontwerp-codebesluit zorgt in ieder geval voor meer duidelijkheid en transparantie met betrekking tot tot de aansluittermijnen en tot een groter kans tot een kortere aansluittermijn dan thans het geval is.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.