Logo Bouwend Nederland

Algemeen directeur Fries Heinis stapt van Bouwend Nederland over naar RAI Vereniging

Donderdag 21 maart 2024

Na bijna tien jaar vertrekt Fries Heinis (55) bij Bouwend Nederland. Op 1 augustus wordt hij de nieuwe algemeen directeur van RAI Vereniging. Hij volgt daar Olaf de Bruijn op die per 1 oktober met vroegpensioen gaat. Fries Heinis blijft tot 1 juli in functie en de zoektocht naar een opvolger is inmiddels gestart.

"Ik wil Fries bedanken voor de samenwerking en 10 jaar inzet voor onze leden en voor de bouw- en infrasector", zegt Arno Visser, voorzitter Bouwend Nederland. "Toen hij startte zat Nederland midden in een crisis en veel bouw- en infrabedrijven hadden het lastig. Fries hervormde de structuur van de organisatie succesvol en zorgde dat de stem van leden weer centraal kwam te staan. Onder zijn leiding heeft de bureauorganisatie de vereniging versterkt en steeg het aantal leden flink. Ook heeft hij de externe positionering van Bouwend Nederland verbeterd door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Ik wens hem veel succes bij de RAI Vereniging.

Heinis kijkt terug op tien mooie jaren

"Ik kijk terug op tien mooie jaren in een prachtige sector. Ik heb honderden leden mogen bezoeken, zowel op kantoor als op de bouwplaats. Trots, passie en vakmanschap staan centraal bij alle bedrijven", aldus Heinis. "Bouwers zijn de onmisbare kracht achter de ontwikkeling en realisatie van (woning)bouwprojecten, de energietransitie en het bereikbaar houden van ons land. Ik ben trots op de mooie resultaten die ik samen met collega's, leden en bestuurders van Bouwend Nederland heb behaald en vond het een eer om met en voor ze te werken."

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Kinderen enthousiast maken voor de bouw en infra?

Dat kan vanaf nu met ‘De bouw maakt het op school’! Bouwend Nederland ontwikkelde met doelgroepexperts, kinderen en leden een set aan materialen waarmee bouw- en infrabedrijven op een leuke en gemakkelijke manier aan kinderen op de basisschool kunnen vertellen over hun mooie werk. Bouw- en infrabedrijven krijgen vaak de vraag om iets over hun werk te komen vertellen op een basisschool. Of zij zijn aan het werk aan (of vlakbij) een school en willen zelf laten zien wat er allemaal bij de bouw en infra komt kijken. Vanaf nu kan dat met het materiaal van ‘De bouw maakt het op school’.

Donderdag 16 mei 2024
Hoofdlijnenakkoord: Mooie ambities, maar het komt aan op goede uitvoering

Bouwend Nederland is positief dat er na zes maanden formeren een hoofdlijnenakkoord ligt. Het akkoord van de vier partijen adresseert nagenoeg alle grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de bouw- en infrasector de oplossingen bouwt, zoals bereikbaarheid, woningbouw en de energietransitie. Het komt nu aan op executiekracht en uitvoeringszekerheid. We hopen dat in de verdere uitwerking duidelijke maatregelen worden genomen om de doelstellingen en ambities ook echt voor elkaar te kunnen krijgen.

Vrijdag 26 april 2024
'Geef voldoende prioriteit aan mobiliteit'

Het aankomende kabinet staat voor grote opgaven, zoals de woningbouwopgave, verduurzaming en leefbaarheid. Mobiliteit vormt een essentiële pijler voor al deze maatschappelijke opgaven en is de levensader van onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie (waar wij deel van uitmaken), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken in de Telegraaf het belang van mobiliteit en pleiten voor een hoge plek op de politieke agenda. Om Nederland leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden, is structureel investeren in mobiliteit namelijk van groot belang.