Logo Bouwend Nederland

AVA Zakelijk 2023 en AVA Consumenten 2023 nu beschikbaar

Maandag 12 juni 2023

Bouwend Nederland (en daarvoor rechtsvoorganger AVBB) heeft sinds jaar en dag eigen algemene voorwaarden, die gebruikt worden voor werken waarbij geen directievoerder wordt aangesteld. Dit betreft vooral kleinere b&u-werken, maar ze worden ook gebruikt in de infra. Deze Algemene Voorwaarden van Aanneming van werk (AVA) zijn voor het laatst in december 2014 herzien. Het was tijd om ze weer eens tegen het licht te houden. Ook de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een directe aanleiding om deze algemene voorwaarden te actualiseren.

Ten opzichte van de huidige AVA 2013, herzien in december 2014 zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

  • Er is een splitsing aangebracht in de AVA Consumenten 2023 en de AVA Zakelijk 2023. De consumentenversie is volledig herschreven in begrijpelijk Nederlands (B1-niveau) met vermijding van juridisch jargon. Dit wordt ingegeven vanuit Europa en de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie over oneerlijke bedingen in consumenten voorwaarden: Algemene voorwaarden moeten transparant en duidelijk zijn en in begrijpelijke bewoordingen worden weergegeven.

  • Bij de zakelijke versie zijn enkele kleine tekstuele verbeteringen aangebracht, maar is verder de bestaande tekst zoveel mogelijk gehandhaafd. Uiteraard zijn specifieke consumentenbepalingen zoals de 5%-regeling eruit gehaald.

  • De veranderingen die plaatsvinden bij inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn in beide sets algemene voorwaarden verwerkt. Er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over wie de kwaliteitsborger inschakelt en wie het dossier bevoegd gezag aanlevert. Met name voor wat betreft de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek vanuit de Wkb zijn er verschillen tussen de AVA Consumenten 2023 en de AVA Zakelijk 2023, aangezien bepaalde regelingen voor consumenten dwingendrechtelijk zijn en voor zakelijke opdrachtgevers niet.

  • Stelposten: in de consumentenversie is gekozen voor netto stelposten in plaats van de huidige bruto stelposten, omdat dit meer aansluit bij de praktijk. In de zakelijke versie wordt een keuze geboden tussen bruto en netto stelposten.

  • De gefixeerde schadevergoeding bij te late oplevering is verhoogd van € 40 naar € 50 per werkdag. Het bedrag is beperkt tot maximaal 10% van de aanneemsom.

  • Bij de AVA Consumenten 2023 is de aansprakelijkheidsbeperking voor ontwerpaansprakelijkheid komen te vervallen, omdat deze in de praktijk nauwelijks werd gebruikt en vermoedelijk onredelijk bezwarend is voor consumenten (grijze lijst).

  • Bij de AVA Zakelijk 2023 is een aansprakelijkheidsbeperking voor indirecte schade toegevoegd van 10% van de aanneemsom.

  • In de AVA Consumenten 2023 is op basis van een uitspraak van de Hoge Raad toegevoegd dat wanneer de aannemer het geschil wil voorleggen aan de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, er een overzicht van verschillen tussen overheidsrechter en Raad wordt verstrekt. Hiervan zal een voorbeeld te vinden zijn op onze website.

Zowel de AVA Zakelijk 2023 als de AVA Consumenten 2023 hebben een bijbehorende modelovereenkomst en zijn voorzien van een toelichting. Ze zijn te vinden op deze pagina met modellen. De AVA zelf en het bijbehorende modelcontract zijn voor iedereen toegankelijk, de voorbeeldbrieven alleen voor onze leden. Voor meer informatie over de nieuwe AVA kun je contact opnemen met de bouwrechtjuristen van Advies.

Ga naar de pagina met kant-en-klare modellen

Kom naar een bijeenkomst over de nieuwe AVA's

In het najaar zullen diverse regionale ledenbijeenkomsten worden georganiseerd waarin de nieuwe AVA's worden toegelicht. Meld je nu alvast aan via deze link!

Dinsdag 5 september Bergen op Zoom
Donderdag 7 september Amersfoort
Maandag 11 september Holten
Dinsdag 12 september Zoetermeer
Donderdag 14 september Alkmaar
Maandag 18 september Den Bosch
Woensdag 20 september Drachten
Donderdag 21 september Assen
Woensdag 27 september Weert
Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 3 mei 2024
Nieuw functie- en loongebouw in de bouw en infra komt eraan

Op 31 december 2024 heeft onze sector een nieuw functie- en loongebouw. Op basis daarvan kunnen werkgevers functieomschrijvingen opstellen, functies indelen en het juiste salaris van medewerkers bepalen. Meer informatie daarover is binnenkort beschikbaar. Het advies is om hier, met name met het indelen van functies, op te wachten.

Woensdag 3 mei 2023
Pensioen indexatie arrest Hoge Raad

Op vrijdag 21 april 2023 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over een langslepende indexatie kwestie. Het ging over de vraag of een onvoorwaardelijk toegezegde indexatieregeling wel of niet gewijzigd kan worden en of dat niet verhinderd wordt door het wettelijk voorschrift van artikel 20 Pensioenwet (PW).

Donderdag 16 februari 2023
Wit Wognum kiest voor de weg der geleidelijkheid

Met 112 jaar is Wit Wognum een van de oudste familiebedrijven in Noord-Holland Noord. En als de schijn niet bedriegt, gaan daar nog flink wat jaren bijkomen want met drie jonge Wit’en aan het roer kan het kerngezonde allround bouwbedrijf nog jaren vooruit.