Logo Bouwend Nederland

Bijeenkomst uitgelicht: de impact van de Omgevingswet op werken in en met verontreinigde bodem

Donderdag 31 augustus 2023

Op 8 november 2023 introduceert CROW de vierde versie van de CROW-richtlijn 'Werken in en met verontreinigde bodem'- CROW400. Dat gebeurt tijdens een praktijkgerichte bijeenkomst. De online versie (drie) is sinds 9 mei 2023 beschikbaar. De (gedrukte) publicatie (versie 4) krijg je bij deelname aan de bijeenkomst en zal ook online in de kennismodule verschijnen.

Tijdens de bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan de Omgevingswet die op 1 januari 2024 ingaat. Deze wet heeft impact op de actualisatie van de richtlijn CROW400. Na het plenaire gedeelte worden de onderwerpen risicogestuurd werken en kennis, kunde en deskundigheid interactief met elkaar besproken. Dit betekent dat vragen die je hebt kunt stellen aan de deskundigen die de sessie begeleiden.

Meer informatie en mogelijkheid aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 november van 11.00 tot ongeveer 16.00 uur, in de Mauritskazerne te Ede. Meer informatie, het programma en de mogelijkheid tot aanmelden is te vinden op de site van CROW. Hier vind je ook informatie over een vernieuwde examenopzet R-DLP. Als Bouwend Nederland vinden we het belangrijk dat medewerkers veilig werken, ook met en in de bodem. We hebben dan ook bijgedragen aan de herziening.

Ter voorbereiding kun je het webinar van 9 mei 2023 'Werken in en met verontreinigde bodem' terugkijken. Meer informatie over de (online) herziening lees je hier. Voor de meest actuele informatie is het advies om deel te nemen aan de bijeenkomst op 8 november.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 9 januari 2024
Wederom een geslaagde Wkb-bijeenkomst in het Westland

Op 27 november jongstleden vond de derde en -voorlopig- laatste bijeenkomst over de Wkb in de gemeente Westland plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen de aanwezige bouwprofessionals in verschillende workshops met ambtenaren van de gemeente aan de slag met de 'Wkb in de praktijk'.

Donderdag 21 december 2023
Vraag en antwoord over BouwGarant

Kopers van een nieuwbouwwoning kopen doorgaans onder garantie van een waarborginstantie, zoals Woningborg, SWK of BouwGarant. De regelingen van deze instanties waarborgen dat de woning wordt afgebouwd bij een onverhoopt faillissement van de aannemer en dat verborgen en constructieve gebreken onder garantie worden opgelost. Directeur Rob de Groot van BouwGarant beantwoordt enkele veel voorkomende vragen.

Maandag 11 december 2023
Bemalen onder de omgevingswet

Op vrijdag 1 december 2023, precies één maand voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, stond het platform bronbemalen in het teken van 'bemalen onder de Omgevingswet'. Buiten de theorie van de Omgevingswet, werd de praktijk van het bemalen behandeld. Frederique Minderhoud (FLO Legal) nam de aanwezigen mee in de doelen van de Omgevingswet, de gedachten van Omgevingsloket en de Bruidsschat. Vervolgens de Omgevingswet in de praktijk van Waterschap Rivierenland, inclusief het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Bram van Diggele (Waterschap Rivierenland). Een leerzame én interactieve bijeenkomst met veel inzichten gelinkt aan de praktijk. Bekijk de impressies en de gehouden presentaties.