Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Vraag en antwoord over bouwgarant

Vraag en antwoord over BouwGarant

Donderdag 21 december 2023

Kopers van een nieuwbouwwoning kopen doorgaans onder garantie van een waarborginstantie, zoals Woningborg, SWK of BouwGarant. De regelingen van deze instanties waarborgen dat de woning wordt afgebouwd bij een onverhoopt faillissement van de aannemer en dat verborgen en constructieve gebreken onder garantie worden opgelost. Directeur Rob de Groot van BouwGarant beantwoordt enkele veel voorkomende vragen.

Termijn afgeven nieuwbouwgarantie

Vraag: We merken dat het regelen van de hypotheek voor klanten vaak een stressvolle periode is. Dan is het fijn als het afgeven van de nieuwbouwgarantie snel en eenvoudig kan. Kunnen jullie daarin nog iets vereenvoudigen?

 

Antwoord BouwGarant: Ons advies is om bij nieuwbouw altijd in een vroeg stadium met de opdrachtgever te overleggen of een nieuwbouwgarantie nodig is. Zo ja, meld het plan dan snel bij ons. Onze doorlooptijd is gemiddeld twee weken. Wanneer er een bankgarantie nodig is, is er vaak meer tijd mee gemoeid.

Bankgarantie bij een twee-onder-een-kap

Vraag: Mijn indruk is dat opdrachtgevers tegenwoordig vaak een garantiecertificaat nodig hebben om de hypotheek rond te krijgen. Daarbij moeten bij een twee-onder-een-kap beide woningen verkocht zijn voordat je een certificaat krijgt. Kan je als aannemer zelf de tweede woning bij BouwGarant onderbrengen?

 

Antwoord: Bij een twee-onder-een-kap moeten inderdaad beide woningen onder garantie vallen. Het is mogelijk om de tweede woning (als deze nog niet is verkocht) op naam van de aannemer te zetten. Neem voor meer informatie hierover contact op met onze Servicedesk.

BouwGarant en de Wkb

Vraag: Het lijkt erop dat we extra werk binnen krijgen omdat we een BouwGarant-aannemer zijn. We gaan gemakkelijk door de audits en hebben laatst een project onder verzekering opgeleverd. Maar hoe gaat BouwGarant om met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in de verzekering?

 

Antwoord: Goed om te horen dat deelname aan BouwGarant werk oplevert. Vooral in de particuliere verbouw-markt zien wij dat consumenten vaak specifiek op zoek zijn naar een deelnemer van BouwGarant. Niet zozeer om garantie af te sluiten, maar wel omdat er dan zekerheid is over de betrouwbaarheid van het bedrijf. De Wkb heeft geen invloed op de verzekering.

 

Vraag: Wat wordt de rol van BouwGarant na 1 januari 2024 in verband met de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

 

Antwoord: De rol van BouwGarant wijzigt niet. BouwGarant blijft een keurmerk waarbij deelnemers de mogelijkheid hebben werken onder garantie te brengen. Wij hebben geen kwaliteitsinstrument ontwikkeld voor de Wkb, andere partijen zijn daar beter in. Wel helpen wij onze deelnemers graag op weg om te voldoen aan de eisen van de Wkb. Bijvoorbeeld door uit te leggen hoe het werkt of door te verwijzen naar partijen in ons netwerk.

 

Vraag: Welk contact is er straks tussen de kwaliteitsborger en BouwGarant? Kunnen we afspraken maken met de borger, bijvoorbeeld over de voorwaarden voor metingen van een losse woning of seriematige bouw?

 

Antwoord: Dit zijn afspraken die je met de kwaliteitsborger maakt. Hier bemoeit BouwGarant zich niet mee.

Kosten BouwGarant

Vraag: Wij krijgen minder aanvragen voor BouwGarant. Klanten schrikken terug van de kosten. Krijgt de klant nog wel een hypothecair voordeel in zijn rentepercentage?

 

Antwoord: Vooral bij nieuwbouw is een garantiecertificaat noodzakelijk voor het verkrijgen van een hypotheek. Vaak wordt dan een korting op de hypotheek verleend.

Andere vragen?

Meer weten of specifieke vragen? Mail dan gerust naar Rob de Groot (rob@bouwgarant.nl) van BouwGarant of ga naar www.bouwgarant.nl

Meer weten over de Wkb? Ga dan naar onze speciale themapagina waar je volop informatie en praktische hulpmiddelen vindt.

Arjan Walinga
Beleidsadviseur ketensamenwerking
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 9 januari 2024
Wederom een geslaagde Wkb-bijeenkomst in het Westland

Op 27 november jongstleden vond de derde en -voorlopig- laatste bijeenkomst over de Wkb in de gemeente Westland plaats. Tijdens deze bijeenkomst gingen de aanwezige bouwprofessionals in verschillende workshops met ambtenaren van de gemeente aan de slag met de 'Wkb in de praktijk'.

Maandag 11 december 2023
Bemalen onder de omgevingswet

Op vrijdag 1 december 2023, precies één maand voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, stond het platform bronbemalen in het teken van 'bemalen onder de Omgevingswet'. Buiten de theorie van de Omgevingswet, werd de praktijk van het bemalen behandeld. Frederique Minderhoud (FLO Legal) nam de aanwezigen mee in de doelen van de Omgevingswet, de gedachten van Omgevingsloket en de Bruidsschat. Vervolgens de Omgevingswet in de praktijk van Waterschap Rivierenland, inclusief het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Bram van Diggele (Waterschap Rivierenland). Een leerzame én interactieve bijeenkomst met veel inzichten gelinkt aan de praktijk. Bekijk de impressies en de gehouden presentaties.

Woensdag 22 november 2023
Wet ketenaansprakelijkheid: 5 redenen om een training te volgen

"Deze training is ontzettend leerzaam èn belangrijk voor voor iedereen en zeker voor degenen die onvoldoende kennis in huis hebben welke wettelijke vereisten en regelgeving van toepassing zijn op ketenaansprakelijkheid en hoe bedrijven zich daaraan kunnen houden." Dat zei onze voorzitter Arno Visser na het bijwonen van een training over de Wet ketenaansprakelijkheid (Wka) in Tilburg. Hij volgde de training om meer te leren over deze wet en te horen waar leden tegenaan lopen.