Logo Bouwend Nederland

BNL Magazine #1: verwachtingen voor 2024

Dinsdag 12 maart 2024

De eerste uitgave van BNL Magazine in 2024 is nu uit! Het verenigingsmagazine van Bouwend Nederland staat ook dit keer weer vol met achtergrondartikelen en andere ontwikkelingen die op de bouw en infra van toepassing zijn.

In dit nummer

In deze editie kijken we naar de verwachtingen voor de bouwproductie en werkgelegenheid in 2024 en verder. We duiken dieper in het onderwerp arbeidsmarkt en verkennen verrassende carrièreswitches, zoals die van iemand van een kapperszaak naar de wereld van de infrastructuur.

Daarnaast werpen we een terugblik op de inspirerende Bouwvrouwen campagne van 2024, waarbij we acht mooie evenementen rondom de Bouwvrouwen Dag belichten. En we zoomen in op het convenant veilig werken in de bouw met en door ingehuurd personeel.

Download de BNL via onderstaande link of lees hem online. Veel leesplezier!

 

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Hoofdlijnenakkoord: Mooie ambities, maar het komt aan op goede uitvoering

Bouwend Nederland is positief dat er na zes maanden formeren een hoofdlijnenakkoord ligt. Het akkoord van de vier partijen adresseert nagenoeg alle grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de bouw- en infrasector de oplossingen bouwt, zoals bereikbaarheid, woningbouw en de energietransitie. Het komt nu aan op executiekracht en uitvoeringszekerheid. We hopen dat in de verdere uitwerking duidelijke maatregelen worden genomen om de doelstellingen en ambities ook echt voor elkaar te kunnen krijgen.

Vrijdag 26 april 2024
'Geef voldoende prioriteit aan mobiliteit'

Het aankomende kabinet staat voor grote opgaven, zoals de woningbouwopgave, verduurzaming en leefbaarheid. Mobiliteit vormt een essentiële pijler voor al deze maatschappelijke opgaven en is de levensader van onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie (waar wij deel van uitmaken), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken in de Telegraaf het belang van mobiliteit en pleiten voor een hoge plek op de politieke agenda. Om Nederland leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden, is structureel investeren in mobiliteit namelijk van groot belang.

Vrijdag 26 april 2024
Vertragingen en verstoringen in de bouw: hoe ga je ermee om?

Hoe je ook je best doet, tegenvallers bij de uitvoering van een werk lijken maar moeilijk te voorkomen. Wie kent niet de berichten over het uitlopen van bouwwerken, waardoor die soms jaren later dan gepland worden opgeleverd met alle gevolgen van dien. Het is daarom van groot belang te weten hoe je in dergelijke situaties als opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kunt optrekken om toch tot een succesvolle afronding van het werk te komen. Daarover heeft het Instituut voor Bouwrecht (IBR) een leidraad gepubliceerd.