Logo Bouwend Nederland

BpfBOUW verhoogt pensioen met 14,52% per 1 januari 2023

Woensdag 23 november 2022

Pensioenfonds bpfBOUW verhoogt per 1 januari 2023 het pensioen met 14,52%. Nooit eerder verhoogde het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid de pensioenen met zo’n hoog percentage.

Het bestuur benadrukt dat aan het besluit een evenwichtige belangenafweging ten grondslag ligt. Daarbij is rekening gehouden met zowel de hoogte van de beleidsdekkingsgraad als met het voornemen om over te gaan naar een nieuw pensioenstelsel. Het besluit is in lijn met het positieve advies van het verantwoordingsorgaan van bpfBOUW. BpfBOUW zet zich in voor een goed pensioen. Daarom probeert het fonds zijn pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen.

Economisch zware tijden

Eline Lundgren, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: "De prijzen zijn het afgelopen jaar enorm gestegen en dat leidt soms tot vervelende situaties. Daarom ben ik erg blij deze verhoging aan te kunnen kondigen". Daarnaast benadrukt Lundgren dat de verhoging van de pensioenen ook goed nieuws is voor de deelnemers die nog geen pensioenuitkering ontvangen. "Ook hun opgebouwde aanspraken worden verhoogd."

Stijging dekkingsgraad

De verhoging met 14,52% per 1 januari 2023 is vooral mogelijk door de stijging van de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad (het de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) is eind oktober vastgesteld op 131,9%. Dat is 14,7% hoger dan het jaar daarvoor. De actuele dekkingsgraad op 31 oktober 2022 bedroeg 140,9%.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat het bestuur van bpfBOUW aankondigt om de pensioenen te verhogen. In 2022 werd het pensioen in totaal verhoogd met 2,57%. Nu komt daar per 1 januari 2023 nog eens 14,52% bij.

Bouwend Nederland Advies

Gerelateerd nieuws

Zondag 28 januari 2024
35 jaar in de wegenbouw: 'Ik ging fluitend naar mijn werk'

Henk (66) is vorig jaar september met pensioen gegaan. Na ruim vijfendertig jaar in de wegenbouw kijkt hij tevreden terug op een mooie carrière. "Mijn werkgever heeft mij altijd erg gesteund en meegedacht toen het werk wat zwaarder werd. Hierdoor heb ik het daar zo lang volgehouden." Hoe zag zijn carrière eruit en hoe kon hij dankzij de zwaarwerkregeling eerder met pensioen?

Donderdag 21 december 2023
Voorwaarden zwaarwerkregeling voor uitvoerders vereenvoudigd

Vanaf 1 januari 2021 kunnen bouwplaatsmedewerkers gebruik maken van de zwaarwerkregeling om maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. Vanaf 1 januari 2022 geldt deze regeling ook voor uta-medewerkers. Een voorwaarde voor uta-medewerkers is dat zij de laatste 25 jaar minstens 5 jaar hebben gewerkt als bouwplaatsmedewerker. Voor uitvoerders vervalt die voorwaarde in de nieuwe cao Bouw & Infra die ingaat op 1 januari 2024.

Woensdag 20 december 2023
Hoe zit het met de pensioenindexatie 2023 voor gedispenseerden?

Eind 2022 besloot bpfBOUW de pensioenen met 14,52% te indexeren. Deze onverwacht hoge indexatie bracht aanzienlijke financiële lasten met zich mee voor werkgevers met contracten voor gedispenseerde medewerkers. Het afgelopen jaar hebben we intensief gewerkt om de impact te beperken en de leden op de hoogte gehouden via bijeenkomsten.