Logo Bouwend Nederland

Cao Bouw & Infra 2023 algemeen verbindend verklaard

Maandag 14 november 2022

Op 9 november 2022 heeft de minister van SZW de Bouw & Infra cao 2023 algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat iedereen vanaf 1 januari 2023 de cao van 2023 moet naleven.

De cao is per 1 januari 2023 van toepassing op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra. De algemeenverbindendverklaring loopt gelijk met de looptijd van de cao, dus tot en met 31 december 2023. Bouwend Nederland is verheugd dat eerder geuite bedenkingen geen bezwaar voor de algemeenverbindendverklaring hebben opgeleverd. 

Download hier de cao Bouw & Infra 2023.

Hiermee zijn ook de loonsverhogingen van 2,5% per 1 januari 2023 en 2,5% per 1 juli 2023 van het vast overeengekomen jaarloon voor iedere werknemer die onder de werkingssfeer van de cao valt definitief.

Lees hier de publicatie in de Staatscourant. 

Bouwend Nederland Advies

Gerelateerd nieuws

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.

Vrijdag 1 maart 2024
Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.

Donderdag 11 januari 2024
Terugkijken: vragen en antwoorden over cao Bouw & Infra 2024

Wat betekent de cao Bouw & Infra 2024 voor loonsverhogingen, toeslagen en vergoedingen, het functie- en loongebouw, de zwaarwerkregeling, werkdruk en de overwerkregeling voor uta-werknemers? Dit zijn slechts enkele onderwerpen in het druk bezochte webinar over de nieuwe cao. Bekijk in dit artikel het webinar terug.