Logo Bouwend Nederland

Cao-onderhandelingen Bouw & Infra gestart

Donderdag 5 oktober 2023

De bouw- en infrasector biedt belangrijke oplossingen voor het halen van de huidige maatschappelijke ambities. Daarom zijn werkgevers en werknemers vandaag gestart met onderhandelen over een volgende cao die perspectief biedt.

Na de eerste dag blijkt dat het totaalpakket dat door vakbonden wordt voorgesteld voor werkgevers onbespreekbaar is. Dit pakket leidt tot onverantwoorde loonkostenstijging in de sector. Uiteraard hebben veiligheid en een eerlijke en redelijke loonsverhoging voor werkgevers ook hoge prioriteit. Een uitgebreidere reactie vanuit werkgevers volgt na analyse van de zeer omvangrijke voorstellenbrieven van de vakbonden. De voorstellen van zowel werkgevers als vakbonden zijn onder dit bericht terug te vinden.

Onze leden bouwen elke dag door aan een mooier, duurzamer en veiliger Nederland. Tegelijkertijd zorgt de aanhoudende stikstofproblematiek ervoor dat projecten niet of later vergund kunnen worden. Door krapte op het elektriciteitsnet worden gebouwen niet of later aangesloten. Gestegen rentes, bouwkosten en aangescherpte wet- en regelgeving zorgen ervoor dat opdrachten niet rendabel gebouwd kunnen worden. En dat terwijl de bevolking naar verwachting harder blijft groeien dan verwacht en steeds meer mensen een passende woning zoeken. Renovatie en nieuwe aanleg zijn nodig om in te kunnen spelen op de groeiende mobiliteitsvraag. Ook staan we aan de vooravond van een gigantische energietransitie. De bouw- en infrasector is voor dit alles een onmisbare schakel. Daarom startten vandaag de gesprekken over een nieuwe cao Bouw & Infra.

Werkgevers zetten in deze onderhandelingen onder andere in op een eerlijke en redelijke loonsverhoging. We willen doorpakken op de invoering van een budgetneutraal en transparant functie- en loongebouw, dat perspectief biedt voor werknemers en werkgevers, per 1 januari 2024. De Zwaarwerkregeling zou na 2025 voor een periode van drie jaar onder de huidige voorwaarden moeten worden voortgezet en de te sluiten cao krijgt een looptijd van minimaal 12 maanden, ingaande op 1 januari 2024.

Op 16 oktober treffen partijen elkaar voor de 2e gespreksronde.

Voorstellen

Aukje van het Nederend
manager advies & arbeidsvoorwaarden
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.

Vrijdag 1 maart 2024
Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.

Donderdag 11 januari 2024
Terugkijken: vragen en antwoorden over cao Bouw & Infra 2024

Wat betekent de cao Bouw & Infra 2024 voor loonsverhogingen, toeslagen en vergoedingen, het functie- en loongebouw, de zwaarwerkregeling, werkdruk en de overwerkregeling voor uta-werknemers? Dit zijn slechts enkele onderwerpen in het druk bezochte webinar over de nieuwe cao. Bekijk in dit artikel het webinar terug.