Logo Bouwend Nederland

Cao-onderhandelingen verlopen stroef

Maandag 16 oktober 2023

Op maandag 16 oktober vervolgden werkgevers en werknemers hun overleg over een nieuwe cao bouw & infra. Alhoewel de onderlinge sfeer goed is, luidt de conclusie na de tweede onderhandelingsdag dat cao-partijen elkaar nog weinig genaderd zijn. Bonden blijven vasthouden aan hun voorstellen die leiden tot een voor werkgevers onbespreekbare loonkostenstijging. Er is wel meer begrip voor elkaars standpunten.

Vandaag zijn meerdere onderwerpen ter tafel gekomen. Zo werd lang stil gestaan bij veiligheid en is gesproken over het voorstel van de vakbonden om het aantal schakels in de keten te beperken. De volgende keer spreken we verder over veiligheid en over het functie- en loongebouw.

Werkgevers hebben naar verwachting veel tijd en overtuigingskracht nodig om de grote hoeveelheid aan voorstellen van de vakbonden te kanaliseren. Vervolgens is het zaak de beschikbare loonruimte niet te laten verdampen, maar te sturen op een redelijke en eerlijke loonsverhoging.

De gesprekken worden op maandag 30 oktober hervat. De voorstellen van alle partijen zijn hier te vinden.

Aukje van het Nederend
manager advies & arbeidsvoorwaarden
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.

Vrijdag 1 maart 2024
Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.

Donderdag 11 januari 2024
Terugkijken: vragen en antwoorden over cao Bouw & Infra 2024

Wat betekent de cao Bouw & Infra 2024 voor loonsverhogingen, toeslagen en vergoedingen, het functie- en loongebouw, de zwaarwerkregeling, werkdruk en de overwerkregeling voor uta-werknemers? Dit zijn slechts enkele onderwerpen in het druk bezochte webinar over de nieuwe cao. Bekijk in dit artikel het webinar terug.