Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Circulaire geveleconomie neemt initiatief tot een gelijk speelveld product category rules voor levenscyclusanalyses

Circulaire Geveleconomie neemt initiatief tot een gelijk speelveld Product Category Rules voor Levenscyclusanalyses

Vrijdag 15 maart 2024

Maandag 11 maart zijn de VMRG, VKG, NBVT, Bouwend Nederland Vakgroep GLAS en VHS met de Nationale Milieu Database en Nibe het overleg aan gegaan over Product Category Rules (PCR).

Ten aanzien van uitgangspunten voor het opstellen van levenscyclusanalyses is er behoefte aan een gelijk speelveld. Dit, in het bijzonder rond kozijnen, ramen en deuren. Alle betrokken brancheorganisaties zijn van mening dat het volgen van de Europese PCR de juiste weg is.

Wel werd gesignaleerd dat op een aantal punten een nadere duiding van de Europese PCR nodig is. Het streven is dat met de herziening van de Europese PCR in de gewenste duidelijkheid wordt voorzien.

De brancheorganisaties hebben afgesproken, in de tussentijd, een nadere toelichting voor toepassing in de Nederlandse context te bieden. Dit, door een ‘Nederlandse aanvulling PCR’ in lijn met de Europese PCR op te stellen. De bedoeling is dat deze juli 2024 beschikbaar komt, of zoveel eerder als mogelijk. Daartoe wordt nu versneld actie ondernomen.

Het advies is, voor het opstellen van levenscyclusanalyses voor productkaarten in de Nationale Milieu database, de Europese PCR, in ieder geval qua maatvoering, te volgen.

Mocht u vragen hebben of inzichten willen delen, het verzoek hierover met uw brancheorganisatie contact op te nemen.

 

De Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBVT), Bouwend Nederland Vakgroep GLAS, Vlakglas Recycling Nederland (VRN) en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS).

Begin 2024 heeft de gevelbranche met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Akkoord Circulaire Geveleconomie getekend. En zijn afspraken gemaakt over de ambities, doelstellingen en activiteiten richting 2030.

Met een toekenning van een investering vanuit Nationaal Groeifonds in het programma Toekomstbestendige Leefomgeving voor de Circulaire Geveleconomie in 2023 zijn de middelen beschikbaar om met deze ambitie verder aan de slag te gaan.

circulairegeveleconomie.nl
Toekomstbestendige Leefomgeving

 

Cor Wittekoek
Verenigingsmanager Vakgroep GLAS
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 21 mei 2024
Subsidieregeling DUMAVA opnieuw open

Maatschappelijk vastgoedeigenaren vroegen massaal subsidie aan op 3 oktober 2022, de dag dat de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opende. Het totale budget van € 150 miljoen was meteen bereikt. Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed en heb je nog geen DUMAVA kunnen aanvragen? Het is verstandig om door te gaan met uitzoeken wat voor verduurzamingsmaatregelen je wilt nemen en wat je allemaal nodig hebt voor een aanvraag, want DUMAVA gaat weer open.

Vrijdag 17 mei 2024
Wat gebeurde er met het ingezamelde glas in 2023?

In 2023 werd er ruim 85.000 ton vlakglasafval door Vlakglas Recycling Nederland ingezameld. Dit vlakglasafval bestaat, naast glas, uit allerlei andere materialen die aan dit glas zijn toegevoegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aluminium afstandshouders in isolatieglas of pvb folie in gelaagd glas. In de recycling worden deze materialen zoveel mogelijk apart gehouden, zodat ook deze weer hergebruikt kunnen worden. Helaas vinden we meer dan alleen dit soort aan glas gelinkte materialen: keramisch glas en bouw- en sloopval zijn daarvan enkele voorbeelden.

Dinsdag 14 mei 2024
Vakgroep GLAS stelt glaswand beschikbaar voor evenementen

Hoe val je als glasbedrijf extra op bij jongeren die voor de keuze staan om een vak te kiezen? Niet met een PowerPointpresentatie, maar met iets origineels, actiefs en spannends. We hebben een glaswand die overal kan worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan open dagen van scholen en beurzen. Het is de ultieme test van kracht, uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen. Wie kan het langst blijven hangen en claimt de overwinning?