Logo Bouwend Nederland

Contactgroep Vastgoedonderhoud van start

Woensdag 17 april 2024

Na de kick-off afgelopen november is de Contactgroep Vastgoedonderhoud nu echt van start. Het aantal aanmeldingen was verdubbeld van 20 naar 40, een duidelijk signaal dat de leden zich met vastgoedonderhoud bezighouden, behoefte hebben om elkaar te ontmoeten en specifieke onderwerpen te bespreken.

Deze keer was het thema Data, op de suggestie van een aantal leden tijdens de kick-off. Pieter Jan Halma schetste diverse marktontwikkelingen, specifiek op het terrein van vastgoedonderhoud. Daarna zoomde Mario Renes van Stichting Ketenstandaard in op de uitwisseling van data tijdens het onderhoudsproces. Met het DICO-protocol is het overtypen van opdrachtbonnen verleden tijd, wat een hoop tijd en geld scheelt en ook fouten voorkomt. En zowel bewoner, opdrachtgever en aannemer beschikken altijd over up-to-date informatie. Het DICO-protocol kan binnen diverse softwaresystemen toegepast worden. In de zaal waren verschillende mensen aanwezig die hier al mee werken en positieve ervaringen hebben.

Afrondend heeft Reina Uittenbogaard gevraagd naar de wensen met betrekking tot het vervolg van de Contactgroep VGO. Voorlopig houden we het op een landelijke groep, met 3 à 4 lunchbijeenkomsten per jaar. De eerstvolgende bijeenkomst zal waarschijnlijk eind juni, begin juli worden georganiseerd. Het thema Verduurzaming is als onderwerp gekozen.

Van harte welkom

Wil je je vrijblijvend aansluiten bij de Contactgroep Vastgoedonderhoud en uitgenodigd worden voor bijeenkomsten? Stuur dan een berichtje dan zetten we je op de mailinglijst.

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Hoofdlijnenakkoord: Mooie ambities, maar het komt aan op goede uitvoering

Bouwend Nederland is positief dat er na zes maanden formeren een hoofdlijnenakkoord ligt. Het akkoord van de vier partijen adresseert nagenoeg alle grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de bouw- en infrasector de oplossingen bouwt, zoals bereikbaarheid, woningbouw en de energietransitie. Het komt nu aan op executiekracht en uitvoeringszekerheid. We hopen dat in de verdere uitwerking duidelijke maatregelen worden genomen om de doelstellingen en ambities ook echt voor elkaar te kunnen krijgen.

Vrijdag 26 april 2024
'Geef voldoende prioriteit aan mobiliteit'

Het aankomende kabinet staat voor grote opgaven, zoals de woningbouwopgave, verduurzaming en leefbaarheid. Mobiliteit vormt een essentiële pijler voor al deze maatschappelijke opgaven en is de levensader van onze samenleving. De Mobiliteitsalliantie (waar wij deel van uitmaken), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) benadrukken in de Telegraaf het belang van mobiliteit en pleiten voor een hoge plek op de politieke agenda. Om Nederland leefbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden, is structureel investeren in mobiliteit namelijk van groot belang.

Vrijdag 26 april 2024
Vertragingen en verstoringen in de bouw: hoe ga je ermee om?

Hoe je ook je best doet, tegenvallers bij de uitvoering van een werk lijken maar moeilijk te voorkomen. Wie kent niet de berichten over het uitlopen van bouwwerken, waardoor die soms jaren later dan gepland worden opgeleverd met alle gevolgen van dien. Het is daarom van groot belang te weten hoe je in dergelijke situaties als opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk kunt optrekken om toch tot een succesvolle afronding van het werk te komen. Daarover heeft het Instituut voor Bouwrecht (IBR) een leidraad gepubliceerd.