Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Extra voorwaarden tojuli per 1 juli

Extra voorwaarden TOjuli per 1 juli

Maandag 24 juni 2024

Vanaf volgende week gelden er strengere voorwaarden bij de TOjuli-eis. Je kan dan niet meer volstaan met het vinkje “actieve koeling” binnen de BENG berekeningen. Er gelden enkele aanvullende voorwaarden. Samen met NEPROM hebben we het ministerie meerdere keren laten weten dat deze nieuwe voorwaarden voor ongewenste neveneffecten zorgen. Op de website van RVO vind je hulpmiddelen.

Samen met NEPROM hebben we ernstige bezwaren tegen de (korte) invoeringstermijn geuit. Rekensoftware is laat beschikbaar gesteld. Hierdoor blijkt nu pas uit berekeningen dat er problemen met BENG 1 ontstaan, en moeten ontwikkelaars en bouwers veel woningconcepten opnieuw doorrekenen. Ook ontbreekt nog een standaard rekenblad voor vereenvoudigde koellastberekeningen, wat voor nog meer onduidelijkheid kan zorgen. 

Onze inzet was om de ingangsdatum van deze wijziging met zes maanden op te schuiven tot 1 januari 2025. Maar het ministerie gaat daar niet in mee. 

Extra ondersteuning en informatie toegezegd

Het ministerie heeft wel toegezegd om extra ondersteuning te bieden in de vorm van een standaard rekenblad, extra aandacht in de bijscholingsprogramma’s voor adviseurs en een toelichting op de nieuwe voorwaarden bij de TOjuli-eis. 

Daarnaast heeft het ministerie als tegemoetkoming een tijdelijke regel in de Omgevingsregeling opgenomen. Tot 1 januari 2025 kan je in plaats van de methoden in de NTA 8800 (paragraaf 5.7.1) ook met een verklaring aantonen dat het actief koelsysteem voldoende capaciteit heeft om oververhitting te beperken. De eisen aan deze verklaring zijn op dit moment nog niet bekend, maar worden zeer binnenkort toegelicht op de website van RVO: Energieprestatie indicatoren - BENG (rvo.nl)    

Vanaf 1 januari 2025 kan je op basis van een stroomschema bepalen of het risico op oververhitting van een woning voldoende is beperkt. Dit stroomschema komt ook beschikbaar op de website van RVO.

Hoe nu verder

Het komende halfjaar blijven we in nauw overleg met het ministerie om probleemsituaties goed in beeld te krijgen en de invoering van deze regels in de praktijk zo goed mogelijk te laten verlopen.

Houd verder de informatie op de RVO website goed in de gaten: Energieprestatie indicatoren - BENG (rvo.nl)

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 10 juli 2024
Ook provincie Limburg hanteert ingroeimodel emissieloos bouwen

Najaar 2023 tekenden ruim 45 partijen het convenant Schoon en Emissieloos bouwen. Zo ook de provincie Limburg. De provincie sprak met een aantal grote Limburgse gemeenten af om de methode van gemeente Eindhoven te gebruiken, elk op een eigen ambitieniveau met het convenant SEB als minimumeis.

Vrijdag 5 juli 2024
Hoe klimaatmaatregelen eenvoudig omgezet worden tot commercieel voordeel

Het Klimaatakkoord of de Green Deal zorgen ervoor dat steeds meer bouw- & infrabedrijven moeten aantonen welke impact zij hebben op het klimaat. Ze worden verantwoordelijk gehouden de CO2-uitstoot verder te verlagen. Hiervoor is een accurate CO2-registratie noodzakelijk.

Vrijdag 5 juli 2024
Selecta Nederland focust op duurzaam transport om CO2-uitstoot verder terug te dringen

Pelican Rouge Group klimt naar hoogste sport van CO2-Prestatieladder