Logo Bouwend Nederland

Geef input op de HandhavingsUitvoeringsMethode Bodembeheer

Maandag 21 augustus 2023

SIKB ontwikkelt een nieuwe handreiking voor toezicht en handhaving bij milieubelastende activiteiten in relatie tot bodembeheer. In deze HandhavingsUitvoeringsmethode (HUM Bodembeheer) komt ook toezicht en handhaving op de kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kwalibo) aan bod. Tot en met 11 september 2023 kan er gereageerd worden op het concept. Lees verder en doe mee!

Aanleiding voor de ontwikkeling van de HUM Bodembeheer is de inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024. Het doel van de HUM Bodembeheer is het bieden van ondersteuning voor adequaat toezicht door de bevoegde gezagen.

Toepassingsgebied HUM Bodembeheer

De concept HUM Bodembeheer behandelt naast Kwalibo de volgende milieubelastende activiteiten (MBA) van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal):

  • Graven in de bodem;
  • Saneren van de bodem;
  • Productie van bouwstoffen, grond en baggerspecie;
  • Transport van bouwstoffen, grond en baggerspecie;
  • Opslag van bouwstoffen, grond en baggerspecie op de landbodem;
  • Toepassen van bouwstoffen op de landbodem;
  • Toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem.

Openbare reactie-ronde

Tot en met maandag 11 september 2023 kan er gereageerd worden op de concept HUM Bodembeheer. Een reactie kan worden ingediend bij SIKB met gebruikmaking van het reactie formulier. Een toelichting op de concept HUM Bodembeheer, het document zelf en het reactie formulier vindt je hier. Heeft het de voorkeur dat er vanuit Bouwend Nederland een reactie wordt verzonden, neem contact op met Yvonne de Rijck of Charles Verheijen. Na de reactie-ronde zal vaststelling van de definitieve documenten plaatsvinden door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer van SIKB. Dit is na verwachting in het vierde kwartaal van 2023. Daarna zullen de documenten worden gepubliceerd op de website van SIKB en zullen de betrokken partijen hierover worden geïnformeerd.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 21 maart 2024
Vakbonden staan met actie zwaarwerkregeling op bouwplaatsen aan verkeerde loket

Sinds 1 januari 2021 kent de cao Bouw & Infra een zwaarwerkregeling. Hierdoor kunnen werknemers in onze sector met een zwaar beroep drie jaar eerder stoppen met werken. In de nieuwe cao bouw en infra is afgesproken dat de huidige zwaarwerkregeling per 1-1-2026 voortgezet wordt met 5 jaar tot 1-1-2031. Vakbonden voeren op dit moment onder andere acties bij bouwplaatsen voor verlenging van deze regeling. Wat werkgevers betreft staan ze hier aan het verkeerde loket.

Maandag 18 december 2023
Hoe voorkom je verzuim door werkstress?

Als ondernemer in de bouw en infra heb je jouw medewerkers hard nodig om het bedrijf draaiende te houden. Zeker in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt, toenemende werkdruk en stijgend verzuim. Door te focussen op werkplezier en de juiste balans voor jouw medewerkers kun je verzuim door werkstress verlagen of voorkomen. Benieuwd hoe je dat doet? ArboDuo (onderdeel van ArboNed) geeft je tips en handvatten.

Maandag 30 oktober 2023
Podcast: De nieuwe generatie ondernemers over leiderschap

Zijn flexibele werktijden dé manier om personeel aan te trekken en te behouden? Welke cultuur werkt het beste om mensen in jouw bedrijf te laten groeien? Aan tafel bij presentator Iman de Vries zitten Sophia van Bakel, commercieel directeur bij Vermeulengroep en Artjan van Kooten, algemeen directeur van VKP. In aflevering 36 van ‘De bouw maakt het podcast’ vertellen zij over hun vernieuwende leiderschapsstijl en hoe zij er daarmee voor zorgen dat hun organisaties en mensen toekomstbestendig zijn.