Logo Bouwend Nederland

Heijmans: verplicht rapporteren over milieu impact vraagt aanpassing, ook voor kleine bouwer

Dinsdag 21 juni 2022

De Europese Commissie verplicht in de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bedrijven te rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten en deze informatie te laten toetsen door een externe accountant. In de Nederlandse bouw vallen de beursgenoteerde ondernemingen BAM en Heijmans onder deze wetgeving. Maar ook kleinere bouwers zullen er onherroepelijk mee te maken krijgen. Directeur duurzame ontwikkeling bij Heijmans en voorzitter van de beleidscommissie Duurzaamheid van Bouwend Nederland Robert Koolen zegt: "Voor veel bedrijven betekent dit dat zij snel aan de slag moeten om klaar te zijn en te voldoen aan deze verplichting."

Wat houdt de nieuwe regelgeving in?

Robert Koolen: "De Europese Unie heeft geld beschikbaar voor de transitie van Europa naar een meer duurzame en innovatieve samenleving. Die gelden moeten via de landen de bedrijven instromen. Banken zijn wel bereid te investeren, maar willen zekerheid over wat wel en niet duurzaam is. Ook of bedrijven daadwerkelijk 'groen' zijn speelt een rol, ook voor beleggers. De EU vraagt in de EU Taxonomie en Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bedrijven transparant te zijn. Daarvoor is een categorisatiekader ontwikkeld over welke bedrijfsonderdelen wel en (nog) niet duurzaam zijn. Het gaat om wetgeving waaraan je moet voldoen, dus je kunt niet stil blijven zitten." 

Voor wie geldt de CSRD?

"De partijen die moeten voldoen aan de Non-Financial Reporting Directive NFRD (in Nederland voornamelijk beursgenoteerde bedrijven) hebben nu al te maken met de CSRD. Daarnaast moeten bedrijven straks aan de CSRD-vereisten voldoen als ze groot van omvang zijn. Dit zijn bedrijven als ze twee van de volgende drie criteria raken: meer dan € 40 miljoen omzet, € 20 miljoen balanstotaal en/of 250 FTE. Al zijn middelgrote en kleine ondernemingen minimaal tot boekjaar 2026 vrijgesteld van de CSRD, zij zullen wel te maken krijgen met eisen van hun CSRD-plichtige ketenpartners."

Welke impact heeft het op de bedrijfsvoering van Heijmans als jullie je niet tijdig voorbereiden?

Niet-financiële informatie wordt steeds belangrijker in het maatschappelijk verkeer “Je bent verplicht te rapporteren en de accountant toetst dat. Doe je dat niet goed of niet tijdig, dan is dat schadelijk voor je imago en het vertrouwen. Heijmans rapporteert al redelijk uitgebreid over de niet-financiële gegevens, vaak verder dan de eisen in de huidige Non-Financial Reporting Directive NFRD. Voor ons is CSRD een aanscherping van wat we al rapporteerden op gebied van CO2-uitstoot, afval, energie, biodiversiteit. Om aan de EU-wetgeving te voldoen hebben we vorig jaar al moeten aantonen welk deel van de bedrijfsactiviteiten voor verduurzaming in aanmerking komen (geschiktheid of eligibility). Dit jaar rapporteren we welk deel van die te verduurzamen onderdelen daadwerkelijk voldoen aan de hoge standaarden die vanuit de EU komen (afstemming of alignement).

Wat betekent dit voor kleinere bouwers?

"Omdat wij als beursgenoteerde grote bouwer moeten voldoen aan de strengere criteria zullen we die ook doorvertalen in onze bouwprojecten. En dat zal afstralen op de kleinere bouwers waarmee we samenwerken. De onderaannemers zullen de doorvertaling van die wet gaan merken. Dat zal bij andere CSRD-plichtige opdrachtgevers niet anders zijn."

Wat is de noodzaak voor bouwbedrijven om zich er nu al in te verdiepen?

"Op de manier waarop je administreert is het zeker van invloed. Je moet een heel proces door van het identificeren van bedrijfsactiviteiten, het onder de knie krijgen van de criteria en controleren of je er in je bedrijfsvoering aan voldoet. Je bedrijfsadministratie is nu nog niet altijd een-op-een in lijn met de criteria die de EU vraagt. En je wilt eigenlijk je administratie aangepast hebben, in het jaar voordat je de verplichting hebt. Dus is vroeg beginnen wijs en raadzaam."

Interactieve bijeenkomst op 1 juli

De leden van Bouwend Nederland worden op 1 juli tijdens een interactieve bijeenkomst bijgepraat over de gevolgen van de EU-taxonomie. Klik hier voor meer info en om je aan te melden. 

Helen Visser
beleidsadviseur duurzaamheid

Gerelateerd nieuws

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.