Logo Bouwend Nederland

Hoog bezoek voor Hendrikse Wegenbouw

Donderdag 1 juni 2023

Met minister van Economische Zaken Micky Adriaansens ontving Hendrikse Wegenbouw in Soest woensdag 31 mei een voorname gast. Het bezoek was geen toeval uiteraard, maar een werkbezoek in het kader van het programma ‘Beter Aanbesteden’.

Op initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW en VNG is het Programma ‘Beter Aanbesteden’ gestart. Het Ministerie van EZK is de financier en PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden, de mede-uitvoerder. Het doel van het Programma is het verbeteren van het inkoopproces en het bevorderen van de dialoog tussen overheden en ondernemers. Dat was dan ook het gespreksonderwerp tijdens het werkbezoek van 31 mei. Dat het werkbezoek plaatsvond bij Hendrikse Wegenbouw in Soest, was niet zonder reden. Als infrabedrijf heeft Hendrikse Wegenbouw immers veel te maken met overheden als opdrachtgever; er kon tijdens het tafelgesprek dus geput worden uit ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Naast gastheer Henk Hendrikse en minister Micky Adriaansens namen ook Jacco Vonhoff (voorzitter  MKB Nederland), Rob Jonkman (voorzitter Taskforce aanbesteden bij VNG) en Barend Spronk (inkoper bij de gemeente Hilversum) deel aan het gesprek.

Positieve geluiden tijdens het tafelgesprek 

Een van de dingen die aan de orde kwam, was het belang van de dialoog tussen overheden en marktpartijen. Jacco Vonhoff stelde dat aanbestedende diensten vaak zelf niet over voldoende kennis en kunde over infrawerk beschikken en de marktpartijen dus keihard nodig hebben voor het goed in de markt zetten van infraprojecten. Ook de minister benadrukte het belang van de dialoog, maar vroeg zich af of gemeenten daarnaast niet ook gebruik van elkaars kennis kunnen maken en samen projecten kunnen aanpakken. Barend Spronk gaf aan dat ‘zijn’ gemeente dat zeker doet. Hilversum is namelijk gelieerd aan de Metropool Regio Amsterdam en doet van daaruit inderdaad regelmatig aanbestedingen in MRA-verband. Positieve geluiden klonken er ook vanuit de markt. Henk Hendrikse zei nog wel veel aanbestedingen op laagste prijs te zien, maar ook een toenemend aantal projecten die gemeenten in bouwteam willen doen. Dat gemeenten steeds vaker kijken naar lokale en regionale marktpartijen in plaats van aannemers die 200 kilometer verderop gevestigd zijn noemde hij, met het oog op duurzaamheid, als een andere zeer positieve ontwikkeling.

Waardering van de minister

Aan het einde van het werkbezoek ontving de minister een exemplaar van het boek ‘Publieke Inkoop’. Ze benadrukte nogmaals hoe waardevol dit soort gesprekken en het programma ‘Beter aanbesteden’ zijn. “We staan voor grote opgaven en daarvoor is het heel belangrijk dat partijen de samenwerking zoeken.”

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.