Logo Bouwend Nederland

'Jij gaat het maken' dit najaar weer online

Dinsdag 12 september 2023

Dit najaar krijgt de door cao-partijen gestarte jongerencampagne ‘Jij gaat het maken’ een vervolg. Met deze campagne interesseren we nieuwe doelgroepen voor (het werken in) de bouw en infra. Nieuw dit najaar is dat we onze focus verbreden naar de doelgroep potentiële zij-instromers (‘switchers’).

Half september (her)start de campagne gericht op jongeren en zijn verschillende nieuwe en bestaande video’s zichtbaar op de online platforms waar zij zich bevinden. Dit keer zijn ook verdiepingsvideo's gericht op de (ondergrondse) infra onderdeel van de middelenmix. Deze video’s zijn al te bekijken op het Youtube kanaal van Jij gaat het maken. Naar aanleiding van onderzoek naar de beweegredenen van zij-instromers om al dan niet te switchen van baan, start in november ook een campagne (onder dezelfde naam) die zich specifiek richt op ‘switchers’.  

Gezamenlijke campagne cao-partijen 
Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, WoningBouwersNL, Vereniging van Waterbouwers, FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen hebben de handen ineengeslagen en werken samen voor meer instroom en behoud van mensen voor onze sector. Met de campagne Jij gaat het maken laten de cao-partijen sinds 2022 jongeren (en vanaf nu ook ‘switchers’) zien dat zij in de bouw en infra kunnen werken aan hun eigen toekomst én aan die van Nederland. Kijk voor meer informatie over de campagne op jijgaathetmaken.nl, bedrijven vinden daar ook promotiemateriaal en een gratis lespakket voor middelbare scholieren (bovenbouw vmbo/havo/vwo). 

Angelina van Weerdenburg
senior communicatieadviseur

Gerelateerd nieuws

Donderdag 5 oktober 2023
Henri van der Kamp toegetreden tot dagelijks bestuur

Per 4 oktober is Henri van der Kamp, algemeen directeur bij Van Gelder Groep, toegetreden tot het dagelijks bestuur van Bouwend Nederland. Henri volgt Lennard Heij op en vertegenwoordigt de ledengroep bouw en infra groot. Wij feliciteren hem van harte met deze benoeming en kijken uit naar zijn bestuurlijke inzet.

Donderdag 5 oktober 2023
Nationaal Groeifonds reserveert €352 miljoen voor impuls techniekonderwijs

De urgentie om kinderen en jongeren – ongeacht hun schoolsoort, leerjaar, potentie, interesses en achtergrond – kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te geven is gehoord door het Nationaal Groeifonds. Het voorstel 'Investeren in het talent van de toekomst' heeft tot doel om alle jongeren in aanraking te laten komen met de kansen van (natuur)wetenschap, techniek, technologie en ICT tijdens schooltijd en in het curriculum.

Zondag 1 oktober 2023
Organiseer een snuffelstage voor de vakkrachten van de toekomst

De bouw en infra heeft mensen nodig. Altijd en veel ook. Eén van de manieren om jonge mensen al vroeg te enthousiasmeren voor de sector is het organiseren van snuffelstages. Ook jouw bedrijf kan tijdens een snuffelstage middelbare scholieren laten ervaren wat werken in de bouw en infra inhoudt. Wat is er nu leuker dan jongeren op deze leeftijd al enthousiast te krijgen voor de bouw en infra?