Logo Bouwend Nederland

'Jij Gaat Het Maken' is de nieuwe instroomcampagne voor jongeren

Vrijdag 7 oktober 2022

De instroomcampagne van bouw en infra gaat met Jij Gaat Het Maken een nieuwe fase in. Dicht op de huid van de doelgroep, nieuw publiciteitsmateriaal, een nieuwe website én gedragen door zowel werkgevers- als werknemersorganisaties presenteren bouw en infra zich vanaf 7 oktober over de volle breedte aan de doelgroep jongeren.

Onze sector staat voor grote opgaven en uitdagingen: denk aan het bouwen van woningen, de verduurzamingsopgave en de energietransitie. Ondertussen houden we Nederland bereikbaar via fietspad, weg, water en spoor. Daar hebben we iedereen hard bij nodig. Daarom start op 7 oktober met een grootschalige nieuwe campagne om meer jongeren voor de bouw en infra te enthousiasmeren.

Bestaande campagne opgefrist

De afzender van de campagne: werkgevers- en werknemersorganisaties (de pariteit). Onze Manager Arbeidsvoorwaarden en Advies Erik Tierolf: "Cao-partijen zien gelukkig nut en noodzaak om te participeren in het programma instroom en behoud vakkrachten. We zijn erg blij dat nu ook de Aannemersfederatie Nederland, WoningbouwersNL, de Vereniging van Waterbouwers en FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen hierin gezamenlijk met ons optrekken". De bestaande 'Je gaat het maken'-campagne heeft een opfrisbeurt, een net iets andere naam (Jíj Gaat Het Maken) én een nieuwe website gekregen.

Samenwerking vergroot slagkracht

De gezamenlijke aanpak vergroot de draagkracht en de slagkracht van het programma instroom en behoud vakkrachten. Het zet ook de puntjes op de i. Tierolf: "Het kan geen kwaad om de ideeën die je zelf op gebied van personeelsbehoud en instroom hebt, te toetsen aan die van andere sectorale organisaties. Achter de schermen zijn cao-partijen gezamenlijk druk bezig het opleidingsaanbod beter aan te laten sluiten bij de al opgebouwde vaardigheden van de kandidaat. Zo zijn de opleidingen in het BBL-traject opgeknipt naar een modulair opleidingstraject. Als je in het voortraject meer met elkaar optrekt, kom je op belangrijke dossiers als deze uiteindelijk met elkaar tot de beste besluiten." In het programma instroom en behoud vakkrachten zitten behalve een leven lang (online) leren en ontwikkelen met passende (deel)opleidingen en het Digitaal Skills Paspoort, ook activiteiten voor meer nieuwe vakkrachten (jongeren én zij-instroom), waaronder de campagne: Jij Gaat Het Maken.

Belevingswereld

Campagneleider Maartje van Boekel: "Veel instroom vindt vanuit het persoonlijk netwerk plaats. Iemand heeft een vader, oom, broer, neef, moeder of tante in de bouw en dan gaat het balletje rollen. Met Jij Gaat Het Maken richten we ons specifiek op álle scholieren van alle niveaus van veertien jaar en ouder. Die groep is volop bezig met studie- en beroepskeuze maar kent niet de diversiteit aan beroepen in de bouw en infra. We zetten sociale mediakanalen in en een thematische website voor deze doelgroep, al vinden ook zij-instromers er informatie. We laten niet alleen de verscheidenheid van het werk in de bouw zien en dat je er een goede boterham kunt verdienen, maar ook dat het aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Of het nu gamen, beautyvloggen, fitnessen, tekenen of het aanvoeren van een voetbalteam is. We hebben daarvoor vijf filmpjes gemaakt. Zo koppelen we iemand die graag videospelletjes speelt aan werken in een bouwkraan. We laten de loopbaankansen zien voor zowel praktisch opgeleide vakmensen van mbo als theoretisch opgeleide van hbo en universiteit."

De beroepenfolder, een belangrijk offline middel in de campagne, geeft de jongeren een korte inkijk in het bouwproces: van ontwerpen, naar voorbereiden, uitvoeren en onderhouden en reparatie. Met verschillende thema's als Werken aan duurzame projecten, Werken met grote machines, Een echte vakspecialist worden en Van A naar B wordt ook weer de enorme diversiteit aan werkzaamheden in de bouw en infra neergezet.

Toegangspoort

Het realiseren van voldoende instroom is een project van de lange adem. Jij Gaat Het Maken is dan ook een meerjarige campagne. Tierolf: "Wij zien de instroom bij technische beroepen nog jaarlijks met ongeveer tien procent dalen. Daartegenover staat dat de instroom bij bouw en infra jaarlijks stijgt met acht procent. Dat toeschrijven aan het programma instroom en behoud vakkrachten gaat te ver, want dat heeft ook met de huidige conjunctuur te maken. Wat we wel doen is onszelf als sector goed presenteren, zodat de toegangspoort naar de bouw en infra duidelijker wordt neergezet. Dat is wat we met Jij Gaat Het Maken ook doen."

Betrokken organisaties gaan met het publiciteitsmateriaal naar hun achterbannen om de olievlekwerking van de campagne zo groot mogelijk te maken. Ook onze leden kunnen de campagne actief steunen. Bouwhekdoeken, posters en brochures zijn via deze link te bestellen.

Vera van Rossem
Adviseur onderwijs & arbeidsmarkt
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 5 oktober 2023
Henri van der Kamp toegetreden tot dagelijks bestuur

Per 4 oktober is Henri van der Kamp, algemeen directeur bij Van Gelder Groep, toegetreden tot het dagelijks bestuur van Bouwend Nederland. Henri volgt Lennard Heij op en vertegenwoordigt de ledengroep bouw en infra groot. Wij feliciteren hem van harte met deze benoeming en kijken uit naar zijn bestuurlijke inzet.

Donderdag 5 oktober 2023
Nationaal Groeifonds reserveert €352 miljoen voor impuls techniekonderwijs

De urgentie om kinderen en jongeren – ongeacht hun schoolsoort, leerjaar, potentie, interesses en achtergrond – kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te geven is gehoord door het Nationaal Groeifonds. Het voorstel 'Investeren in het talent van de toekomst' heeft tot doel om alle jongeren in aanraking te laten komen met de kansen van (natuur)wetenschap, techniek, technologie en ICT tijdens schooltijd en in het curriculum.

Zondag 1 oktober 2023
Organiseer een snuffelstage voor de vakkrachten van de toekomst

De bouw en infra heeft mensen nodig. Altijd en veel ook. Eén van de manieren om jonge mensen al vroeg te enthousiasmeren voor de sector is het organiseren van snuffelstages. Ook jouw bedrijf kan tijdens een snuffelstage middelbare scholieren laten ervaren wat werken in de bouw en infra inhoudt. Wat is er nu leuker dan jongeren op deze leeftijd al enthousiast te krijgen voor de bouw en infra?